Relevante thema’s voor buitenlandse studenten 20 januari 2020

Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

Koppeling thema en pedagoog

In de canon worden studenten geconfronteerd met thema’s die uiteenlopen van het ontwikkelen van een christelijk pedagogische benadering (‘Developing a christian pedagogy’) tot het omvormen van de samenleving (Transforming society). De uitwerking verloopt volgens een min of meer vast patroon. Het leggen van een existentiële verbinding tussen het thema en de studenten heeft een spilfunctie. Daarom is er steeds een koppeling tussen het thema en een historische pedagoog van naam. De kennismaking verloopt via een narratieve introductie over een beslissende of exemplarische gebeurtenis uit het leven van de pedagoog, hiermee krijgt de kernvraag van het thema reliëf.

Close reading

Het inzetten van  close reading van bronteksten heeft dezelfde functie. Zo’n benadering daagt uit tot identificatie en maakt de pedagogen concrete spiegelfiguren of inspirerende voorbeelden. De keuze voor historische pedagogen doet door de afstand in de tijd studenten een vreemdheid en een ‘anders zijn’ ervaren dat vragen oproept, verrast en tot reflectie uitdaagt. Zo wordt bijvoorbeeld aan Van Koetsveld,  met zijn ‘idiotenschool’  de grondlegger van het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten, als spiegelgestalte bijna tastbaar wat de ‘formation of a Christian committed character’ inhoudt.  

De pedagogen

De Engelstalige Pedagogische Canon wordt in eerste instantie gebruikt binnen de Master Christian Education en op termijn door de buitenlandse relaties van Driestar educatief. De eerste versie van de Canon is inmiddels vrijwel klaar en is in de opleiding gebruikt. Behalve van Koetsveld zijn ook Comenius, Wagenschein en Erasmus aan de orde gekomen. De reacties van de studenten waren positief en ook voor de projectgroep leerzaam. In dit semester staan Bavinck en Melanchthon op de lijst binnen het kader  van ‘Shaping the organisational ethos’. Met Korczak en Augustinus en het thema: Transforming Society, ronden we de cyclus dit cursusjaar af.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met lector Bram de Muynck.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.