Relevante thema’s voor buitenlandse studenten 20 januari 2020

Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

Koppeling thema en pedagoog

In de canon worden studenten geconfronteerd met thema’s die uiteenlopen van het ontwikkelen van een christelijk pedagogische benadering (‘Developing a christian pedagogy’) tot het omvormen van de samenleving (Transforming society). De uitwerking verloopt volgens een min of meer vast patroon. Het leggen van een existentiële verbinding tussen het thema en de studenten heeft een spilfunctie. Daarom is er steeds een koppeling tussen het thema en een historische pedagoog van naam. De kennismaking verloopt via een narratieve introductie over een beslissende of exemplarische gebeurtenis uit het leven van de pedagoog, hiermee krijgt de kernvraag van het thema reliëf.

Close reading

Het inzetten van  close reading van bronteksten heeft dezelfde functie. Zo’n benadering daagt uit tot identificatie en maakt de pedagogen concrete spiegelfiguren of inspirerende voorbeelden. De keuze voor historische pedagogen doet door de afstand in de tijd studenten een vreemdheid en een ‘anders zijn’ ervaren dat vragen oproept, verrast en tot reflectie uitdaagt. Zo wordt bijvoorbeeld aan Van Koetsveld,  met zijn ‘idiotenschool’  de grondlegger van het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten, als spiegelgestalte bijna tastbaar wat de ‘formation of a Christian committed character’ inhoudt.  

De pedagogen

De Engelstalige Pedagogische Canon wordt in eerste instantie gebruikt binnen de Master Christian Education en op termijn door de buitenlandse relaties van Driestar educatief. De eerste versie van de Canon is inmiddels vrijwel klaar en is in de opleiding gebruikt. Behalve van Koetsveld zijn ook Comenius, Wagenschein en Erasmus aan de orde gekomen. De reacties van de studenten waren positief en ook voor de projectgroep leerzaam. In dit semester staan Bavinck en Melanchthon op de lijst binnen het kader  van ‘Shaping the organisational ethos’. Met Korczak en Augustinus en het thema: Transforming Society, ronden we de cyclus dit cursusjaar af.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met lector Bram de Muynck.

Meer nieuws

  • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

   Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.