PLG helpt bij vormgeven les 9 juli 2020

Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

Vijf kenmerken

Het onderzoek geeft aan dat de PLG moet voldoen aan vijf kenmerken:
 • samen doen
 • gerichtheid op de lespraktijk
 • handvatten bieden
 • een expert die kennis inbrengt
 • onderlinge betrokkenheid

Resultaten

De resultaten sluiten daarmee aan bij bevindingen vanuit de literatuur over PLGs. Dit is bemoedigend, omdat het herontwerpen van gewone vaklessen binnen een bestaande leergang cruciaal is om de gewone schooldag duidelijker te verbinden met de christelijke identiteit. Ook bevordert een dergelijke PLG de professionaliteit van docenten en het onderlinge gesprek.
 
Voor meer informatie over het onderzoek naar PLGs kunt u contact opnemen met Piet Murre en Annemarie Nobel.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.