Onze lector Inclusieve klassen over advies onderwijsraad ‘Steeds inclusiever’. 25 juni 2020

De Onderwijsraad heeft het advies ‘Steeds inclusiever’ uitgebracht. Onze lector Inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde, heeft input aangeleverd voor dit advies. Het advies biedt een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever wordt voor leerlingen en studenten met een beperking.

Het advies sluit aan bij de evaluatie passend onderwijs die onlangs ook is afgerond. Er wordt ingezet op door ontwikkeling van het systeem van passend onderwijs naar een inclusiever systeem waarbij drie elementen centraal staan: Het bieden van passende ondersteuning, op een school dichtbij huis, samen met kinderen zonder beperking. Daarbij staat de ondersteuning en toerusting centraal, niet de medische classificatie.

De Ronde benoemt dat inclusiever onderwijs verder gaat dan de inclusie van leerlingen met een beperking, het gaat om onderwijs voor iedereen (education for all). Wereldwijd zou iedereen toegang tot thuisnabij onderwijs moeten hebben, maar in veel landen is er nog geen sprake van inclusie. Meisjes, kinderen met HIV, kinderen met een beperking, kinderen uit arme gezinnen worden nog regelmatig uitgesloten van onderwijs. In Nederland ligt de focus nu op kinderen met een beperking. Dat is een brede, maar classificeerbare groep met ontwikkelingsproblemen als dyslexie, of een stoornis in het autistisch spectrum, maar het gaat ook om chronische vermoeidheid, diabetes, depressieve klachten, et cetera.

Om dit inclusievere ideaal te bereiken doet de onderwijsraad drie aanbevelingen:

 1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen
 2. Breng onderwijssoorten dichterbij elkaar
 3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs.
Er ligt een mooie uitdaging om samen met leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, ouders en leerlingen hier een bijdrage aan te leveren. Uiteraard vraagt het om aanpassingen in het systeem, maar het vraagt ook om de wil om je toe te rusten om je onderwijs voor alle leerlingen meer passend te krijgen. We helpen scholen graag om samen met hen die ontwikkeling in gang te zetten.

Het hele rapport ‘Steeds inclusiever’ is hier te downloaden.

Meer nieuws

  • Als stuurman ben je onderdeel van de bemanning

   “In een adbij is de abt degene aan wie meer is toevertrouwd en aan wie meer mag worden opgevorderd,” vertelde Wil Derkse tijdens de masterclass Lessen uit de Benedictijnse stuurmanskunst. “Maar hij hoeft het niet alleen te doen. Als stuurman ben je onderdeel van de bemanning en hoef je niet alles te kunnen.”

  • Zonder gids geen doel – save the date

   Binnenkort verschijnt Gidsen, een christelijke schoolpedagogiek. Op het jaarlijkse symposium Christelijk leraarschap van Driestar educatief besteden we aandacht aan het gedachtegoed van Gidsen, omdat we denken dat het verschijnen van Gidsen een belangrijk moment voor het onderwijs is. Save the date dus: woensdagmiddag 26 januari 2022 in de St. Janskerk te Gouda.

  • Nieuw dyslexieprotocol – de belangrijkste veranderingen op een rij

   Je hebt het vast al wel gehoord: per 1 januari 2022 gaat het nieuwe protocol 3.0 van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) in!

  • Nieuwe uitgave Leeslamp-serie

   ‘Gevaar in de bergen’, geschreven door Bert Wiersema is het nieuwe deeltje in de serie ‘de Leeslamp’. Het betreft hier een leesboek, dat spannend is, maar met een laag AVI-niveau, speciaal geschreven voor de moeilijk lezende of dyslectische leerling.

  • Gezocht: onderwijsinnovators met liefde voor taal

   Denk jij wel eens aan het verbeteren van het taalonderwijs op je school maar weet je niet goed hoe? En zoek je naar manieren om je collega’s ook enthousiast te maken voor taalbeleid? Dan past de post-hbo-opleiding Taalcoördinator bij jou. We starten in januari 2022 met een nieuwe groep.