Onze lector Inclusieve klassen over advies onderwijsraad ‘Steeds inclusiever’. 25 juni 2020

De Onderwijsraad heeft het advies ‘Steeds inclusiever’ uitgebracht. Onze lector Inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde, heeft input aangeleverd voor dit advies. Het advies biedt een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever wordt voor leerlingen en studenten met een beperking.

Het advies sluit aan bij de evaluatie passend onderwijs die onlangs ook is afgerond. Er wordt ingezet op door ontwikkeling van het systeem van passend onderwijs naar een inclusiever systeem waarbij drie elementen centraal staan: Het bieden van passende ondersteuning, op een school dichtbij huis, samen met kinderen zonder beperking. Daarbij staat de ondersteuning en toerusting centraal, niet de medische classificatie.

De Ronde benoemt dat inclusiever onderwijs verder gaat dan de inclusie van leerlingen met een beperking, het gaat om onderwijs voor iedereen (education for all). Wereldwijd zou iedereen toegang tot thuisnabij onderwijs moeten hebben, maar in veel landen is er nog geen sprake van inclusie. Meisjes, kinderen met HIV, kinderen met een beperking, kinderen uit arme gezinnen worden nog regelmatig uitgesloten van onderwijs. In Nederland ligt de focus nu op kinderen met een beperking. Dat is een brede, maar classificeerbare groep met ontwikkelingsproblemen als dyslexie, of een stoornis in het autistisch spectrum, maar het gaat ook om chronische vermoeidheid, diabetes, depressieve klachten, et cetera.

Om dit inclusievere ideaal te bereiken doet de onderwijsraad drie aanbevelingen:

 1. Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen
 2. Breng onderwijssoorten dichterbij elkaar
 3. Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs.
Er ligt een mooie uitdaging om samen met leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, ouders en leerlingen hier een bijdrage aan te leveren. Uiteraard vraagt het om aanpassingen in het systeem, maar het vraagt ook om de wil om je toe te rusten om je onderwijs voor alle leerlingen meer passend te krijgen. We helpen scholen graag om samen met hen die ontwikkeling in gang te zetten.

Het hele rapport ‘Steeds inclusiever’ is hier te downloaden.

Meer nieuws

  • Gratis webinar 'Met Kohnstamm op zoek naar innerlijke vrede binnen opvoeding en onderwijs'

   Het bereiken van innerlijke vrede als opvoedingsdoel is nu niet bepaald het eerste waar je als opvoeder of leraar aan denkt. Toch stelde de beroemde Nederlandse pedagoog Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951) zo’n 100 jaar geleden al dat opvoeding hier op gericht zou moeten zijn: innerlijke vrede bereiken door het luisteren naar de stem van het geweten en het worden van een ongeëvenaarde persoonlijkheid. Wat bedoelde hij hier mee? En waar is het op gebaseerd?

  • Benedictijnse stuurmanskunst: Unieke masterclass met Wil Derkse

   Op 11 november 2021 organiseert het team Leiderschap en coaching een unieke masterclass met filosoof Wil Derkse waar we met lessen uit de Benedictijnse spiritualiteit aan de slag gaan doen en het toepassen op (ons) leiderschap.

  • Belangrijk: laatste subsidieronde Wonderlijk gemaakt geopend!

   Via gezondeschool.nl kunnen scholen sinds 4 oktober 2021 meedoen aan een nieuwe ronde 'Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit'. Omdat Wonderlijk gemaakt Basis een 'Erkende interventie' is, komt de aanschaf ervan in aanmerking voor subsidie via deze regeling.

  • Kinderboeken en grove taal

   Het boek dat bekroond is met de Gouden Griffel kan van de Bond tegen vloeken ook goud krijgen voor het taalgebruik: Gozert van Pieter Koolwijk bevat volgens het recent gepubliceerde juryrapport geen grove taal.

  • Boekentips van onze mediatheek

   De Kinderboekenweek is hét moment om inspiratie op te doen voor nieuwe, actuele voorleesboeken. Misschien weet je niet waar je moet beginnen. Daarom geeft onze mediatheek een aantal boekentips die je bij ons kunt lenen.