Onderzoekscentrum publiceert Engelstalig artikel over de vitale missie van de school 27 oktober 2023

Hoe blijf je als school en als leraar bij je missie? In een snel veranderende wereld is dit een belangrijke vraag. Processen als globalisering, individualisering en secularisering zijn van invloed op wat er in de school gebeurt.

Dat geldt ook voor reformatorische en protestants-christelijke scholen. Maar ook zonder deze processen is het belangrijk om naar de missie van de school te kijken: doen we, vanuit onze roeping, de goede dingen en doen we ze op een goede manier?

Die vraag moet niet alleen beantwoord worden door schoolbestuurders, maar ook door leraren (zowel in teamverband als individueel). Zo’n bezinning kan startende leraren helpen om zich persoonlijk te verbinden aan de missie van de school. En voor degenen die al lang voor de klas staan, is het verfrissend om hun eigen functioneren binnen de school tegen het licht te houden.

Voor die bezinning hebben Bram de Muynck en Bram Kunz in Gidsen (hoofdstuk 10) vanuit hun denken over visie en missie een aantal hulpvragen geformuleerd om de missie van de school in de actuele situatie te bepalen.

Ze hebben dit verder uitgewerkt in een Engelstalig artikel dat op 23 oktober 2023 (open access) is gepubliceerd in een Special Issue van het tijdschrift Religions, onder de titel Christian Education: Retrospects and Prospects (editors: prof.dr. Simangaliso R. Kumalo en dr. Honoured Taruona). 

Het artikel is (mede) bedoeld om leraren en bestuurders te helpen om hun missie te bepalen.

Meer nieuws