Onderzoekscentrum publiceert Engelstalig artikel over de vitale missie van de school 27 oktober 2023

Hoe blijf je als school en als leraar bij je missie? In een snel veranderende wereld is dit een belangrijke vraag. Processen als globalisering, individualisering en secularisering zijn van invloed op wat er in de school gebeurt.

Dat geldt ook voor reformatorische en protestants-christelijke scholen. Maar ook zonder deze processen is het belangrijk om naar de missie van de school te kijken: doen we, vanuit onze roeping, de goede dingen en doen we ze op een goede manier?

Die vraag moet niet alleen beantwoord worden door schoolbestuurders, maar ook door leraren (zowel in teamverband als individueel). Zo’n bezinning kan startende leraren helpen om zich persoonlijk te verbinden aan de missie van de school. En voor degenen die al lang voor de klas staan, is het verfrissend om hun eigen functioneren binnen de school tegen het licht te houden.

Voor die bezinning hebben Bram de Muynck en Bram Kunz in Gidsen (hoofdstuk 10) vanuit hun denken over visie en missie een aantal hulpvragen geformuleerd om de missie van de school in de actuele situatie te bepalen.

Ze hebben dit verder uitgewerkt in een Engelstalig artikel dat op 23 oktober 2023 (open access) is gepubliceerd in een Special Issue van het tijdschrift Religions, onder de titel Christian Education: Retrospects and Prospects (editors: prof.dr. Simangaliso R. Kumalo en dr. Honoured Taruona). 

Het artikel is (mede) bedoeld om leraren en bestuurders te helpen om hun missie te bepalen.

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.