Onderzoek naar welkomstgesprekken op het Wartburg College 29 maart 2018

Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft als centraal thema ‘Christelijk leraarschap’. De Christelijke leraar heeft dagelijks te maken met leerlingen, maar van tijd tot tijd is er ook contact met de ouders. Het is in het belang van de leerlingen dat de verstandhouding tussen school en ouders goed is. Maar hoe bereik je dat?

Op het Wartburg College (Rotterdam/Dordrecht) zijn vorig jaar voor de eerste keer welkomstgesprekken georganiseerd voor alle nieuwe ouders. Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzocht hoe ouders deze welkomstgesprekken ervaren en hoe zij aankijken tegen het contact dat zij met het Wartburg College (willen) hebben.

Positieve sfeer

Zowel ouders als docenten zijn overwegend positief: de sfeer tijdens de gesprekken is prettig, ze zijn zinvol en ze maken het later gemakkelijker om bij vragen contact te zoeken met school. Het blijkt echter wel lastig te zijn om met elkaar te spreken over identiteit. Ouders bevestigen dat het voor docenten moeilijk lijkt om het gesprek over identiteit invulling te geven. Ze vinden het jammer dat een echt gesprek hierover niet van de grond komt.
Ook blijkt dat wat besproken is tijdens het welkomstgesprek niet altijd uitpakt zoals verwacht. Bijvoorbeeld omdat bijzonderheden die ouders over hun kind hebben verteld, niet goed terecht komen bij de mentor. Toch vinden de ouders het tijdstip van de welkomstgesprekken, namelijk voor de zomervakantie, een goede keuze. Het welkomstgesprek helpt hen bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs en voelde als een echt welkom.

Eerder contact

Ouders geven aan dat zij graag eerder in het schooljaar persoonlijk contact willen hebben met de mentor van hun kind. Zij merken dat zij vooral zelf initiatief moeten nemen, maar ook dat ze vervolgens wel goed geholpen worden. Als daar aanleiding voor is, komt er op die manier samenwerking rond het schoolwerk op gang.
Het Wartburg College heeft op grond van de positieve reacties besloten om door te gaan met welkomstgesprekken voor nieuwe ouders.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kun  je contact opnemen met Annemarie Veenstra of Albert de Vries.

 
 

Meer nieuws

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?