Onderzoek naar welkomstgesprekken op het Wartburg College 29 maart 2018

Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft als centraal thema ‘Christelijk leraarschap’. De Christelijke leraar heeft dagelijks te maken met leerlingen, maar van tijd tot tijd is er ook contact met de ouders. Het is in het belang van de leerlingen dat de verstandhouding tussen school en ouders goed is. Maar hoe bereik je dat?

Op het Wartburg College (Rotterdam/Dordrecht) zijn vorig jaar voor de eerste keer welkomstgesprekken georganiseerd voor alle nieuwe ouders. Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzocht hoe ouders deze welkomstgesprekken ervaren en hoe zij aankijken tegen het contact dat zij met het Wartburg College (willen) hebben.

Positieve sfeer

Zowel ouders als docenten zijn overwegend positief: de sfeer tijdens de gesprekken is prettig, ze zijn zinvol en ze maken het later gemakkelijker om bij vragen contact te zoeken met school. Het blijkt echter wel lastig te zijn om met elkaar te spreken over identiteit. Ouders bevestigen dat het voor docenten moeilijk lijkt om het gesprek over identiteit invulling te geven. Ze vinden het jammer dat een echt gesprek hierover niet van de grond komt.
Ook blijkt dat wat besproken is tijdens het welkomstgesprek niet altijd uitpakt zoals verwacht. Bijvoorbeeld omdat bijzonderheden die ouders over hun kind hebben verteld, niet goed terecht komen bij de mentor. Toch vinden de ouders het tijdstip van de welkomstgesprekken, namelijk voor de zomervakantie, een goede keuze. Het welkomstgesprek helpt hen bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs en voelde als een echt welkom.

Eerder contact

Ouders geven aan dat zij graag eerder in het schooljaar persoonlijk contact willen hebben met de mentor van hun kind. Zij merken dat zij vooral zelf initiatief moeten nemen, maar ook dat ze vervolgens wel goed geholpen worden. Als daar aanleiding voor is, komt er op die manier samenwerking rond het schoolwerk op gang.
Het Wartburg College heeft op grond van de positieve reacties besloten om door te gaan met welkomstgesprekken voor nieuwe ouders.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kun  je contact opnemen met Annemarie Veenstra of Albert de Vries.

 
 

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Pilot tieneronderwijs

   Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.