Onderzoek naar leermiddelen 16 oktober 2019

In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch vo. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

Onderzoeksvraag

Bij het onderzoek naar leermiddelen stond de volgende vraag centraal: ‘Welke behoeften hebben docenten en schoolleiders in het christelijk voortgezet onderwijs bij het hanteren en ontwikkelen van leermiddelen en wat is de achtergrond van deze behoefte?’

Behoefte leermiddelen

We verspreidden een uitgebreide vragenlijst onder docenten van de zeven reformatorische vo-scholen. Deze vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat de meeste docenten behoefte hebben aan een complete methode, die de doorlopende leerlijn bewaakt. Aan minder traditionele werkvormen, zoals thematisch, vakoverstijgend of modulair werken of verdergaande digitale werkvormen hebben veel minder docenten behoefte. Wat betreft identiteit is de behoefte verschillend onder verschillende groepen; de behoefte is groter onder leidinggevenden dan onder docenten.

Bevindingen

Een aantal interessante bevindingen:
 • Docenten vinden het belangrijker dat de leerlingen in hun les iets leren voor het leven dan dat ze goede resultaten behalen. Ze menen dit doel echter minder vaak te bereiken.
 • 54% van de docenten vindt dat de christelijke identiteit een plaats moet hebben in de methode (en 70% van de leidinggevenden).
 • 55% van de docenten gebruikt meestal een klassieke, frontale werkvorm. 43% van de docenten overweegt een andere werkvorm te gaan gebruiken als de methode hen daarbij ondersteunt.
 • Van de digitale voorzieningen wordt alleen het digibord grootschalig ingezet (71% vaak).
 • Belemmerende factoren voor de inzet van ICT in de les zijn volgens docenten faciliteiten (65%), tijd (15%) en volgens slechts enkelen hun onbekwaamheid (4%).
 • 96% van de docenten maakt gebruik van een lesmethode.
 • 95% van de docenten heeft behoefte aan een methode die de doorlopende leerlijn garandeert.
Andere sterke behoeftes zijn verdiepings- of verrijkingsmateriaal, bewaken externe kaders/examenniveau en differentiatie.

Ondersteuning

Uit de data komt naar voren dat docenten sterk de behoefte hebben om ondersteund te worden bij differentiatie, variatie in werkvormen, toetsing en evaluatie. Dit zijn aspecten die middels lesmateriaal gefaciliteerd kunnen worden, maar de manier van lesgeven (het ‘hanteren’ uit de onderzoeksvraag) is hier van minstens even groot belang. Docenten zouden hierin ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld implementatietrajecten en scholing of coaching.
 
Wilt u meer weten over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Nobel.

Meer nieuws

  • Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach?

   De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

  • Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect

   Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!

  • Jubileumlied 75 jaar Driestar

   Driestar heeft een heus jubileumlied! Een jury heeft de inzendingen van de dichtwedstrijd voor dit jubileumlied beoordeeld en een winnaar gekozen. De auteur is Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen. Het is een lied met vijf coupletten, een mooi geheel, met inhoud en visie. Gods trouw schitterde in het verleden en schittert nu nog steeds, God alleen zij lof en eer! Lees hier de tekst van het lied.

  • Vraag een gratis productvoorstelling van Gynzy aan

   Gynzy ken je ongetwijfeld van de bordsoftware, maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan dat, namelijk de verwerkingssoftware. Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen.

  • Nieuwe versie Zien!vo

   In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorie├źn en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.