Onderzoek naar leermiddelen 16 oktober 2019

In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch vo. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

Onderzoeksvraag

Bij het onderzoek naar leermiddelen stond de volgende vraag centraal: ‘Welke behoeften hebben docenten en schoolleiders in het christelijk voortgezet onderwijs bij het hanteren en ontwikkelen van leermiddelen en wat is de achtergrond van deze behoefte?’

Behoefte leermiddelen

We verspreidden een uitgebreide vragenlijst onder docenten van de zeven reformatorische vo-scholen. Deze vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat de meeste docenten behoefte hebben aan een complete methode, die de doorlopende leerlijn bewaakt. Aan minder traditionele werkvormen, zoals thematisch, vakoverstijgend of modulair werken of verdergaande digitale werkvormen hebben veel minder docenten behoefte. Wat betreft identiteit is de behoefte verschillend onder verschillende groepen; de behoefte is groter onder leidinggevenden dan onder docenten.

Bevindingen

Een aantal interessante bevindingen:
 • Docenten vinden het belangrijker dat de leerlingen in hun les iets leren voor het leven dan dat ze goede resultaten behalen. Ze menen dit doel echter minder vaak te bereiken.
 • 54% van de docenten vindt dat de christelijke identiteit een plaats moet hebben in de methode (en 70% van de leidinggevenden).
 • 55% van de docenten gebruikt meestal een klassieke, frontale werkvorm. 43% van de docenten overweegt een andere werkvorm te gaan gebruiken als de methode hen daarbij ondersteunt.
 • Van de digitale voorzieningen wordt alleen het digibord grootschalig ingezet (71% vaak).
 • Belemmerende factoren voor de inzet van ICT in de les zijn volgens docenten faciliteiten (65%), tijd (15%) en volgens slechts enkelen hun onbekwaamheid (4%).
 • 96% van de docenten maakt gebruik van een lesmethode.
 • 95% van de docenten heeft behoefte aan een methode die de doorlopende leerlijn garandeert.
Andere sterke behoeftes zijn verdiepings- of verrijkingsmateriaal, bewaken externe kaders/examenniveau en differentiatie.

Ondersteuning

Uit de data komt naar voren dat docenten sterk de behoefte hebben om ondersteund te worden bij differentiatie, variatie in werkvormen, toetsing en evaluatie. Dit zijn aspecten die middels lesmateriaal gefaciliteerd kunnen worden, maar de manier van lesgeven (het ‘hanteren’ uit de onderzoeksvraag) is hier van minstens even groot belang. Docenten zouden hierin ondersteund kunnen worden door bijvoorbeeld implementatietrajecten en scholing of coaching.
 
Wilt u meer weten over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Nobel.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.