'Meer aandacht voor interne religieuze diversiteit in orthodox-christelijk onderwijs is waardevol' 30 juni 2022

Hanna de Jong-Markus, docent en onderzoeker bij Driestar educatief, promoveerde deze maandag op de vraag hoe leraren op orthodox-christelijke basisscholen aankijken tegen de eigenheid van hun school in relatie tot de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. "Leerkracht wil dat het kind verder denkt dan goed of fout."

Burgerschapsonderwijs en orthodox-christelijke scholen

De aandacht voor burgerschapsonderwijs is in de afgelopen jaren toegenomen, onder andere doordat men zich zorgen maakt over de sociale cohesie in de samenleving. Hanna de Jong-Markus:  ‘Een belangrijke vraag daarbij is hoe kinderen leren omgaan met mensen die anders zijn. Voor orthodox-christelijke scholen kan dat specifieke vragen oproepen omdat juist de eigen religieuze overtuiging en de eigen gemeenschap belangrijk zijn in de school.’ De Jong-Markus heeft daarom in haar onderzoek verkend hoe leraren zich als professional verhouden tot enerzijds de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving en anderzijds de monoreligieuze kenmerken van de school, en wat dat kan betekenen voor de lerarenopleiding. 

Versterken lerarenopleiding 

De Jong-Markus wijst in haar onderzoek op drie verschillende perspectieven die van belang blijken te zijn, namelijk de eigen rol die leraren voor zichzelf zien in de geloofsopvoeding van kinderen, hun perceptie van niet- of andersgelovigen, en spanningen of tegenstrijdigheden in hun opvattingen over monoreligiositeit en religieuze diversiteit. ‘Daarnaast heb ik gekeken wat de mogelijke implicaties daarvan kunnen zijn voor de lerarenopleiding’, aldus De Jong-Markus.

‘Daaruit blijkt dat ontmoetingen met niet-/andersgelovigen meer gestimuleerd kunnen worden, maar dat ook meer aandacht voor het omgaan met de interne religieuze diversiteit in het orthodox-christelijke onderwijs waardevol is. De uitkomsten van mijn onderzoek zijn te gebruiken voor het versterken van de lerarenopleiding, maar ze zijn ook behulpzaam voor scholen of leraren zelf.’  

Weinig onderzoek 

‘Ik vind het boeiend dat de leraren uit deze scholen met mijn onderzoek een stem krijgen in het academische debat’, zegt De Jong-Markus. ‘Er is namelijk nog maar weinig onderzoek gedaan naar leraren in orthodox-religieuze scholen, want er is meer aandacht voor interreligieus of openbaar onderwijs. Maar ik hoop dat de verhalen van de leraren ook doorklinken in het publieke debat. Diversiteit speelt namelijk een grotere rol op orthodox-christelijke scholen dan vaak wordt gedacht. Het zou goed zijn als daar ook meer oog voor is.’ 
Het onderzoek van Hanna de Jong-Markus betreft een samenwerkingsproject van Driestar educatief en de PThU. In het eerste deel van het onderzoek zijn zestien leraren van vijftien reformatorische, gereformeerde en protestants-christelijke basisscholen uitgebreid geïnterviewd. In het tweede deel van het onderzoek zijn er focusgroepen geweest met alumni en lerarenopleiders van Driestar hogeschool. 

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.

Promotie

Afgelopen maandag 27 juni 2022 was de promotieplechtigheid aan de PThU te Amsterdam. Promotor was prof. dr. M. Barnard (PThU). Copromotor waren prof. dr. A. de Kock (ETF, Leuven), prof. dr. G.D. Bertram-Troost (VU) en prof. dr. A. de Muynck (TUA). 

Interview

In het Reformatorisch Dagblad van 27 juni verscheen een interview met Hanna de Jong-Markus. Daarin gaat ze dieper in op haar onderzoek en wat dit voor leerkrachten kan betekenen. Klik hier om het artikel te lezen.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 29 tot en met 32. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende.

  • Chris Klaasse: "Je wordt je meer bewust van je positie en opdracht als christen"

   Onze tijd vraagt meer dan ooit om weerbaarheid. Professionals binnen reformatorische organisaties hebben dagelijks te maken met ethische vraagstukken. Daarom hebben Driestar onderwijsadvies en de Erdee Media Groep de leerlijn Persoonlijke en maatschappelijke vorming opgezet. Chris Klaasse, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, volgde deze leerlijn: “De bijeenkomst over wereldgelijkvormigheid vond ik bijzonder mooi.”

  • Meld je aan voor de Schoolleidersdag 2022

   De eerste vrijdag van oktober wordt ieder jaar de Schoolleidersdag georganiseerd. Hét moment om schoolleiders van andere christelijk-reformatorische scholen ontspannen te ontmoeten en samen te bezinnen op actuele thema’s. Je kunt je nu aanmelden!

  • Inschrijving masterclass Waardengericht werken op school geopend

   Waarden vormen op veel scholen de basis waarop leraren en schoolleiders keuzes maken. De zoektocht naar een goede verbinding tussen gekozen waarden en de dagelijkse praktijk is echter een complex proces. Wanneer is iets goed of passend en voor wie? Daarover gaat de masterclass 'Waardengericht werken op school' op 12 oktober. Je kunt je nu inschrijven!

  • Promotieonderzoek Winnie Verbeek: betekenisveranderingen van christelijk-religieus erfgoed

   Docent Beeldend vormen Winnie Verbeek van Driestar hogeschool promoveert vandaag op een onderzoek naar de presentatiegeschiedenis van Museum Catharijneconvent. Haar proefschrift heeft de titel ‘Van geloof naar erfgoed. Betekenisveranderingen van christelijk-religieuze objecten in een museale omgeving.’ De promotie vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam.