Mag je alles zeggen? 1 juni 2021

Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Je vindt er bijvoorbeeld deze les over de betekenis van vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van een actuele gebeurtenis. Dit lesidee is goed te gebruiken bij maatschappijleer, maatschappijkunde of in een mentorles.

Mag je alles zeggen? Het bekladden van een poster van een politieke partij met een hakenkruis of een Joods monument met de tekst ‘free Palestina’? Het tonen van een spotprent over Mohammed? Wat valt onder de vrijheid van meningsuiting en wat is een belediging?  

Stel dat leerlingen niet zo veel moeite hebben met zo’n spotprent, hebben ze er dan ook geen moeite mee als er met God of Jezus de spot wordt gedreven? En als ze vinden dat dat een andere situatie is, waarom is dat dan zo? Zegt de Bijbels eigenlijk iets over spotten met God? En wat kun je daarmee anno 2021 in Nederland? En als de spot drijven met andermans overtuigingen toch valt onder de vrijheid van meningsuiting en dus mag, moet je dat als christen dan wel willen?  

Het lesidee reikt een structuur en werkvormen aan, geeft suggesties, ook vanuit de Bijbel, maar geeft geen definitieve antwoorden. Want juist het samen zoeken naar antwoorden en bepalen wat je positie is als christen stimuleert de meningsvorming van leerlingen. En dat wil je als docent toch bereiken bij maatschappijleer? Onchristelijke trends in de samenleving en tekenen van hoop en verlossing komen daarbij op een natuurlijke manier aan de orde. 

Inspiratie 

De lesvoorbeelden kunnen leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen verder aan de slag te gaan. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en er tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant: hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? We plaatsen regelmatig nieuwe lessen in de kennisbank. 

>> Klik hier om naar de kennisbank van Driestar educatief te gaan.

Meer nieuws