Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs 30 november 2023

Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

We zien herbergzaamheid als een Bijbelse opdracht (Hebreeën 13:2). De term ‘herbergzaam onderwijs’ is enigszins nieuw in het onderwijsveld. Binnen dit onderwijs wordt geprobeerd om leerlingen te verwelkomen en te accepteren, ongeacht diens mogelijkheden en beperkingen. Dit ideaal roept onderzoeksvragen op in de onderwijspraktijk.

Op welke manier kun je als schoolgemeenschap iets laten zien van elkaar dienen, zorg voor het kwetsbare, het gebrokene en het oefenen van gastvrijheid?

De start

Vanuit een gezamenlijke ambitie hebben verschillende partners de handen ineen geslagen om een stap verder te komen rondom inclusief of passend onderwijs. De partners met wie Driestar educatief samenwerkt zijn:  Berséba, Hoornbeeck College, VGS, KOC, VBSO en RefSVO.

Deze ambitie leidde tot de inrichting van een voorbereidingsgroep onder de naam Herbergzaam Onderwijs. Een aantal leraren heeft het werkveld bevraagd wat zij ervaren in de praktijk rondom passend onderwijs en waar een nieuw lectoraat zich op zou moeten richten. 

Lectoraat

De resultaten uit deze vraagarticulatie waren van dien aard dat er over is gegaan tot het inrichten van een kenniskring, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kan er nauw met de praktijk  samengewerkt worden. Immers alle kenniskringleden staan in de te onderzoeken praktijk. Onderzoek en  innovatie moet hand in hand gaan om daadwerkelijk een verandering teweeg brengen.

Samenstelling kenniskring

  • Leonard Both (RefSvO) 
  • Matthea Kok (Berséba/SO Randstad) 
  • Elma Nobel (Hoornbeeck College) 
  • Lydia van Hartingsveldt (Driestar educatief) 
  • Corlien Kraijenoord (KOC) 
  • Willemieke Reijnoudt (regisseur onderzoekcentrum)
  • William Meuleman (projectleider)
  • Bram de Muynck (tijdelijke senior lector)

Wil je kennismaken met de leden van de kenniskring? Kijk dan deze video:

 

Nieuwsbrief: blijf op de hoogte

Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs is er voor leraren in sbo, po, vo en mbo. Wil je op de hoogte blijven van wat dit lectoraat allemaal doet? Lees dan onze nieuwsbrief.

Meld je aan bij i.j.wolswinkel@driestar-educatief.nl. om de nieuwsbrief rechtstreeks in jouw mailbox te ontvangen. De nieuwsbrief zal ongeveer drie keer per jaar verschijnen.

Meer nieuws