‘Luiken open’: jij gaat nooit naar de kerk 23 april 2020

De religieuze identiteit van reformatorische scholen bruist. Het is relevanter dan ooit en raakt aan de individuele emoties van het lesgevend personeel. Tegelijk staan de ‘luiken open’. Dat toont een klein exploratief onderzoek vanuit het onderzoekscentrum van Driestar educatief aan.

Literatuur speelt een belangrijke rol in de praktijk van burgerschapsonderwijs. Driestar educatief voerde in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en de VIAA te Zwolle1 een exploratief onderzoek uit naar de rol van jeugdliteratuur in het burgerschapsonderwijs (zie hier het onderzoeksverslag). Het onderzoekscentrum van Driestar educatief zoomde in op een reformatorische basisschool. Graag delen we met u drie opvallende bevindingen.

1. Nut van de leeservaren juf

Leerkrachten die als kind veel boeken lazen, hebben nu veel inzicht in thematisch inzetbare jeugdliteratuur. Dit thematisch inzetten van jeugdliteratuur levert praktische handvatten voor burgerschapsonderwijs. Dus: staat u aan de start van een selectieprocedure voor een nieuwe leerkracht? De leeservaringen van deze leerkracht zullen een voorspeller zijn van de literaire ontwikkeling op jullie school.

2. Leerkracht neemt regie op emotie

BBC Future kopte in juni 2019: Does reading fiction make us better people?'. Het lijkt erop van wel, afhankelijk van de definitie van ‘betere mensen’. In veel onderzoeken is aangetoond dat het lezen van fictie, en met name literaire fictie, het vermogen om zich in een ander te verplaatsen vergroot. Dit exploratieve onderzoek toont aan dat de reformatorische leerkracht de regie neemt op de emoties van de leerling in de confrontatie met jeugdliteratuur. De leerkrachten sturen op de mate van emotionele betrokkenheid van de leerling op personages in het verhaal. Kortom, opnieuw een belangrijke rol voor de leerkracht.

3. Passie de kern van de religieuze identiteit: het christelijk geloof

De rol van de identiteit komt sterk tot uiting in de keuze voor identiteitsgebonden boeken. Leerkrachten vertellen hierover met passie. Passie voor alles waarin het christelijk geloof expliciet tot uiting komt. Deze emotionele betrokkenheid op de religieuze identiteit komt tot uiting in pedagogische technieken, specifieke boekkeuzes en de emotionele verwerking van onderwijssituaties. Sterk verbonden aan de religieuze identiteit blijkt de wens van scholen voor een ‘open’ beleid. Scholen laten graag hun leerlingen in unieke onderwijssituaties de dialoog aangaan: ‘jij gaat nooit naar de kerk, ik ga wel naar de kerk.’

Conclusie

Literatuur speelt een belangrijke rol in de praktijk van burgerschapsonderwijs. De resultaten uit dit onderzoek geven zicht op de leescultuur op een reformatorische school en eveneens op het belang van de reformatorische identiteit voor deze specifieke groep scholen. Deze bevinding is van belang in het huidige debat over de houdbaarheid van identiteitsgebonden scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat de reformatorische identiteit van de scholen relevant is: de identiteit ‘leeft’ van binnenuit. Het is een emotioneel en didactisch ondersteunde werkelijkheid in de scholen. Het bruist en is relevant voor een grote groep Nederlandse burgers. De religieuze identiteit van scholen is daarom van absolute meerwaarde voor nu en de toekomst.

Meer weten? Het onderzoeksverslag is hier te vinden.​

1: Driestar educatief voert dit onderzoek uit in Radiantverband, zichtlijn 2: de socialiserende en personaliserende functie van onderwijs. Delen van dit verslag zullen ook gebruikt worden in de verslaglegging door de drie hogescholen.

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.