Lilly Fellows Program award voor David Smith 21 februari 2022

Het boek ‘On Christian Teaching’ dat we in 2020 in het Nederlands publiceerden als ‘Geloven in lesgeven’ heeft nu een Amerikaanse prijs gekregen. David Smith, de auteur, heeft de Lilly Fellows Program award gekregen voor dit boek, waarin hij ingaat op hoe het christelijk geloof naar voren kan komen in het lesgeven zelf.

De prestigieuze prijs is toegekend voor de manier waarop Smith in zijn ‘geleerde verkenning theorie en praktijk combineert’. Met ‘soms grappige voorbeelden’ laat hij zien hoe leerkrachten van elk vak en elke leeftijdsgroep aandacht kunnen besteden aan hoe hun leerlingen het onderwijs ervaren en wat dat met ze doet. ‘Er zijn vele mogelijkheden’, aldus Smith, ’om lessen te ontwerpen die diep geworteld zijn in christelijke praktijken’. Dat geldt ook voor het onderwijs in Nederland. We feliciteren David Smith van harte met deze prijs!
 

Meer nieuws