Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden 10 juni 2021

PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

Lectoraatsrede

Deze studiedag zijn tal van inspirerende activiteiten en workshops, er is een interessante lectoraatsrede van dr. Jan van Doleweerd, een reactie van Prof. Dr. M.E. Brinkman met aansluitend een debat met de zaal. Een dag om verhalen te beluisteren, gedachten verder op gang te brengen en te inspireren. 

Vieren

Natuurlijk vieren we vooral dat er een lectoraat is ingericht voor PCGVO, pabo-docenten en studenten. Dit lectoraat zal onderzoek doen naar het onderwijs dat vakleerkrachten PCGVO geven, om kennis en verhalen op te halen, zicht te krijgen op wat protestants vormingsonderwijs doet en betekent, benodigde vaardigheden onder de loep neemt, stimuleert en bevordert. 

Zet het in je agenda

Dit bericht is een ‘save the date’, zet woensdag 29 september in je agenda. De dag zal fysiek gehouden worden bij Driestar educatief in Gouda, maar ook zullen diverse onderdelen online te volgen zijn. Over enkele weken start de mogelijkheid tot inschrijven. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan voor de mailing.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.

  • 'Krachtenbundeling nodig bij opleiden leraren'

   Onze kinderen opvoeden en onderwijzen in de vreze des Heeren- dat vraagt om Bijbelgetrouwe leerkrachten. Samenwerking binnen het christelijk-reformatorisch onderwijs is meer dan ooit nodig, schetsen betrokkenen, om ook in de toekomst voldoende nieuwkomers en zijinstromers te kunnen blijven opleiden.