Kerst in Engeland: Een Christmas carol service 1 december 2022

Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

Les Engels
Het jaarlijkse ‘Festival of nine lessons and carols’ in Cambridge kan uitstekend gebruikt worden in één of enkele lessen Engels, vrijwel ongeacht het niveau. In het lesvoorbeeld geven we een aantal opties over hoe je dit kunt aanpakken en hoe je zo’n les geschikt kunt maken voor verschillende taalniveaus en leerlingen. De leerlingen maken kennis met een stuk van de Engelse cultuur, met de plaats van de Bijbel in een bepaald soort dienst en ze doen het nodige met de taal zelf. Docenten en leerlingen die deze les(sen) uitvoeren zijn er positief over.
 
Inspiratie
In de kennisbank van Driestar educatief kun je deze les vinden onder de tab ‘lessen’. Naast deze les zijn er meerdere lesvoorbeelden te vinden voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant.
 

Meer nieuws

  • Driestar onderwijsadvies en Gouwe Academie opnieuw ISO-gecertificeerd

   Onlangs heeft een externe auditor een audit uitgevoerd bij Driestar onderwijsadvies en Gouwe Academie. We zijn blij te kunnen melden dat we opnieuw het ISO-certificaat hebben gekregen!

  • Derde editie van magazine Samenspel verschenen

   De derde editie van Samenspel is verschenen! Dit magazine, boordevol nieuws en inspiratie over Samen in ontwikkeling, is verspreid onder de (erkende) opleidingsscholen die aangesloten zijn bij Samen in ontwikkeling en bij de stagescholen van Driestar hogeschool.

  • Nieuw MT Driestar onderwijsadvies

   Driestar onderwijsadvies heeft een nieuw MT. Evert de Bruin en Melinda Jansen vormen het nieuwe management. Beiden hebben ervaring in het onderwijs(advies) en werken al bij Driestar educatief.

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.