Kerst in Engeland: Een Christmas carol service 1 december 2022

Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

Les Engels
Het jaarlijkse ‘Festival of nine lessons and carols’ in Cambridge kan uitstekend gebruikt worden in één of enkele lessen Engels, vrijwel ongeacht het niveau. In het lesvoorbeeld geven we een aantal opties over hoe je dit kunt aanpakken en hoe je zo’n les geschikt kunt maken voor verschillende taalniveaus en leerlingen. De leerlingen maken kennis met een stuk van de Engelse cultuur, met de plaats van de Bijbel in een bepaald soort dienst en ze doen het nodige met de taal zelf. Docenten en leerlingen die deze les(sen) uitvoeren zijn er positief over.
 
Inspiratie
In de kennisbank van Driestar educatief kun je deze les vinden onder de tab ‘lessen’. Naast deze les zijn er meerdere lesvoorbeelden te vinden voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant.
 

Meer nieuws

  • Nadenken over prikkelverwerking met symposium Het jonge kind

   220 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 1 februari het symposium Het jonge kind. Na twee jaar een online symposium konden zij dit jaar gezellig in Gouda met elkaar nadenken over prikkelverwerking. Lees hier een terugblik op deze mooie dag!

  • Spelend leren, ook in groep 3!

   Veel leerkrachten willen graag het spelend leren nog doorzetten in groep 3. Hoe pas je dat in in je programma?

  • Terugblik symposium christelijk leraarschap: identiteit als bron van hoop

   In januari 2023 was het symposium christelijk leraarschap. Lees hier de terugblik van de dag.

  • 24 jaar bestuurder Rens in beeld

   Vandaag neemt Rens Rottier afscheid als bestuurder van Driestar educatief. Ruim 24 jaar stond hij als voorzitter aan het roer van onze organisatie. We zijn dankbaar voor alles wat hij in deze periode betekende voor het reformatorisch-christelijk onderwijs in en buiten Nederland. Bekijk het beeldverslag wat Rens zoal in die rol als bestuurder deed.

  • Webinars over Gidsen: een christelijke schoolpedagogiek

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.