'Ik wil die scooter en ik wil ‘m nu!' 20 mei 2021

Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank vind je onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Zo is er bijvoorbeeld een les economie voor de onderbouw van havo/vwo: Ik wil die scooter nu! Kan ik hem kopen op afbetaling?

In je lessen en in het lesmateriaal dat je gebruikt zijn heel vaak waarden te herkennen. Direct of indirect wordt duidelijk wat het waard is om na te streven, of wat de schrijver van het lesboek belangrijk vindt om na te streven. Als je je daarvan bewust bent, kun je die waarden doelbewust inzetten om bij te dragen aan de vorming van je leerlingen. Elk vak kan aan die vorming bijdragen. Neem nu deze les economie. Zodra het over geld en bezit gaat, zijn de waarden nooit ver weg. Er moeten beslissingen worden genomen die gestuurd worden door je levensvisie. Belangrijk om leerlingen daarvan bewust te maken!

'Ik wil 'm nu!'

In deze les gaat het over kopen op afbetaling. De leerlingen leren een formule om de rentekosten hiervan te berekenen. Zeg maar: het gewone economische handwerk. Maar dat handwerk is nooit neutraal. Dus komen in deze les ook vragen aan de orde als: wat zijn de voor- en nadelen van het kopen op afbetaling in vergelijking met kopen na een periode van sparen? En hoe zou je daar vanuit christelijk perspectief over kunnen denken? De leerlingen rekenen niet alleen, maar bespreken ook deze vormende vragen en schrijven een blog over de in hun ogen juiste keuze. Op die manier gaat hun vorming veel dieper dan wanneer de docent die dingen voor ze op een rijtje zet.

Inspiratie 

De lesvoorbeelden in de kennisbank kunnen leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen verder aan de slag te gaan. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er enerzijds voldoende informatie is en er tegelijk ook voldoende openheid is om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant: hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? We plaatsen regelmatig nieuwe lessen in de kennisbank dus houd onze website in de gaten.

Wil je meer weten over onze kennisbank of bepaalde lesvoorbeelden? Neem dan contact met ons op.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.