Identiteit in belangrijk meetinstrument burgerschapsonderwijs: doe mee! 12 september 2019

Ook reformatorische scholen kunnen nu deelnemen aan het onderzoek van Anne Bert Dijkstra (UvA/Onderwijsinspectie) naar een meetinstrument voor burgerschapscompetenties.

Waarschijnlijk zal de Onderwijsinspectie dit instrument in de toekomst ook gebruiken voor haar toezicht. De onderzoekers willen nadrukkelijk ruimte bieden aan de eigen visie van de school op burgerschap. Kom op donderdag 26 september van 16.30-18.00 uur naar de informatiebijeenkomst in Gouda.
Het onderzoek van Dijkstra richt zich op een burgerschapscompetenties van leerlingen uit de bovenbouw. Het instrument meet de burgerschapscompetenties en geeft vervolgens specifieke feedback.

Reformatorische scholen

VGS en Driestar educatief zien een groot voordeel in deelname van reformatorische scholen aan het onderzoek: aandacht voor de eigenheid van christelijk burgerschap is belangrijk. Hoewel je bezwaren kunt hebben bij een cultuur van meten, is het ook zinvol als reformatorische scholen al bij de ontwikkeling van een dergelijk instrument worden betrokken. Het is goed dat er nadrukkelijk ruimte is voor eigen normativiteit en belangrijk om van die ruimte gebruik te maken. Daarom ondersteunen VGS en Driestar deelnemende scholen hierin.

Deelname onderzoek

Het onderzoek is al gestart op andere scholen, maar deelnemers (leraren/schoolleiders) uit het reformatorisch onderwijs zullen in aparte onderzoeksgroepen bij elkaar komen. Behalve dat er jaarlijks een vragenlijst onder leerlingen wordt afgenomen, denk je daarin actief mee over de ontwikkeling van het meetinstrument en feedbacksysteem. Professionalisering en eigenaarschap van de scholen is een specifiek doel van het onderzoeksproject: de scholen worden ondersteund door experts. Deelname aan het onderzoek helpt je dus ook direct om burgerschapsonderwijs in jouw school te versterken!

Informatiebijeenkomst: Welkom!

Op donderdag 26 september a.s. is er van 16.30-18.00 uur een informatiebijeenkomst in Gouda waarin Anne Bert Dijkstra het onderzoek toelicht. Er is ruimte voor vragen en de onderzoekers willen met eventuele afspraken rond het onderzoek ook aansluiten bij wat voor scholen haalbaar is. Na deze bijeenkomst kun je beslissen of je wilt deelnemen of niet.
Kom je ook of wil je meer informatie? Mail naar Hanna Markus (opgave voor 25 september s.v.p.). Pieter Moens en Robert Zoutendijk gaan ook graag met je over dit onderzoek in gesprek!

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!