Identiteit in belangrijk meetinstrument burgerschapsonderwijs: doe mee! 12 september 2019

Ook reformatorische scholen kunnen nu deelnemen aan het onderzoek van Anne Bert Dijkstra (UvA/Onderwijsinspectie) naar een meetinstrument voor burgerschapscompetenties.

Waarschijnlijk zal de Onderwijsinspectie dit instrument in de toekomst ook gebruiken voor haar toezicht. De onderzoekers willen nadrukkelijk ruimte bieden aan de eigen visie van de school op burgerschap. Kom op donderdag 26 september van 16.30-18.00 uur naar de informatiebijeenkomst in Gouda.
Het onderzoek van Dijkstra richt zich op een burgerschapscompetenties van leerlingen uit de bovenbouw. Het instrument meet de burgerschapscompetenties en geeft vervolgens specifieke feedback.

Reformatorische scholen

VGS en Driestar educatief zien een groot voordeel in deelname van reformatorische scholen aan het onderzoek: aandacht voor de eigenheid van christelijk burgerschap is belangrijk. Hoewel je bezwaren kunt hebben bij een cultuur van meten, is het ook zinvol als reformatorische scholen al bij de ontwikkeling van een dergelijk instrument worden betrokken. Het is goed dat er nadrukkelijk ruimte is voor eigen normativiteit en belangrijk om van die ruimte gebruik te maken. Daarom ondersteunen VGS en Driestar deelnemende scholen hierin.

Deelname onderzoek

Het onderzoek is al gestart op andere scholen, maar deelnemers (leraren/schoolleiders) uit het reformatorisch onderwijs zullen in aparte onderzoeksgroepen bij elkaar komen. Behalve dat er jaarlijks een vragenlijst onder leerlingen wordt afgenomen, denk je daarin actief mee over de ontwikkeling van het meetinstrument en feedbacksysteem. Professionalisering en eigenaarschap van de scholen is een specifiek doel van het onderzoeksproject: de scholen worden ondersteund door experts. Deelname aan het onderzoek helpt je dus ook direct om burgerschapsonderwijs in jouw school te versterken!

Informatiebijeenkomst: Welkom!

Op donderdag 26 september a.s. is er van 16.30-18.00 uur een informatiebijeenkomst in Gouda waarin Anne Bert Dijkstra het onderzoek toelicht. Er is ruimte voor vragen en de onderzoekers willen met eventuele afspraken rond het onderzoek ook aansluiten bij wat voor scholen haalbaar is. Na deze bijeenkomst kun je beslissen of je wilt deelnemen of niet.
Kom je ook of wil je meer informatie? Mail naar Hanna Markus (opgave voor 25 september s.v.p.). Pieter Moens en Robert Zoutendijk gaan ook graag met je over dit onderzoek in gesprek!

Meer nieuws

  • Promotieonderzoek: Leer studenten omgaan met studie-uitstelgedrag

   Vandaag promoveert Lennart Visser aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op ‘studie-uitstelgedrag onder eerstejaars pabostudenten’. Visser, docent aan Driestar hogeschool, laat in zijn studie zien dat studie-uitstelgedrag een link is tussen persoonlijke psychologische factoren en studieresultaten. Het is daarom belangrijk dat studenten die last hebben van studie-uitstelgedrag geleerd wordt hoe ze hiermee om kunnen gaan. Om studenten te helpen bij hun neiging tot uitstellen, ontwikkelde Visser een training.

  • Omgaan met hechtingsproblematiek in de klas

   ‘Maandag komt er een nieuwe leerling in jouw klas, een pleegkind’. Het zou gaan om een meisje met hechtingsproblemen, meer informatie had meester Rob niet voordat deze leerling zou starten. Het meisje startte die maandag in zijn klas. Vanaf dag één leek het alsof ze al jaren in zijn groep hoorde: ze maakte met iedereen contact, praatte honderduit en leek zich helemaal thuis te voelen. Meester Rob begon te twijfelen; had dit meisje echt ernstige problemen? Of viel het allemaal wel mee? Wat vraagt deze leerling van meester Rob?

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.