Hoe bereik jij jouw opvoedingsidealen? Geplaatst op 9 januari 2018

De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk wil een bijdrage leveren door bewustwording van het belang van opvoedingsidealen te stimuleren en (beroeps)opvoeders toe te rusten in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij. Maar hoe geef je hier als opvoeder vorm aan?

“De leraar moet ervoor zorgen dat de ander wil leren wat hem onderwezen moet worden,” aldus de pedagoog Philippe Meirieu. Dit is nogal een uitspraak. Meirieu verwijst hiermee naar een, voor iedereen die met kinderen werkt, zeer herkenbaar vraagstuk. Hoe zorg je er voor dat kinderen zich identificeren met wat jij voor hen belangrijk vindt? Leraren hebben deze opdracht gemeenschappelijk met ouders, kerkelijke gemeenten en andere opvoeders. Maar hoe kun je hieraan vorm geven? 

Kinderen motiveren en inspireren door opvoedingsidealen

Het is een vraagstuk dat ook voortdurend naar voren kwam in de interviews met reformatorische ouders in het kader van een onderzoek van Driestar educatief: Het goede leven delen, een onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders (pdf). Aan de hand van deze interviews wordt inzicht gegeven in de opvoedingsidealen van deze ouders en de wijze waarop zij deze idealen (willen) bereiken. De inhoud van de interviews laat zich met enige regelmaat beschrijven als een zoektocht van de ouders om hun kinderen zo op te voeden dat er een grote kans is dat hun kinderen de opvoedingsidealen zullen overnemen, gemotiveerd en geïnspireerd door deze idealen worden en hiernaar gaan leven.
 
De ouders zoeken daarbij naar de manieren die het beste bij hen en hun kind passen en die effectief zijn. Behoefte-ondersteunend opvoeden zoals beschreven in de zelfdeterminatietheorie lijkt daarvoor aanknopingspunten te bieden. Elk van de bouwstenen uit deze theorie kan voor opvoeders dienen als inspiratie- en reflectiebron.
 
Een klein voorbeeld: een van de bouwstenen van behoefte-ondersteunend opvoeden is ‘duiding’: het geven van een zinvolle uitleg bij het stellen van een regel of het geven van een opdracht. Daarbij kun je jezelf de volgende vragen stellen: Op welke manier geef ik een zinvolle uitleg? Waar kan ik dat meer doen? En wanneer vind ik het lastig?

Inzicht krijgen in de opvoedingsidealen van ouders

Dit onderzoek naar opvoedingsidealen en hoe ouders daarbij handelen maakt deel uit van een groter project. Met dat project is gezocht hoe ouders die onderdeel zijn van de achterban van Driestar educatief ondersteund kunnen worden in de opvoeding van hun kinderen. Om inzicht te krijgen in de opvoedingsidealen van ouders is eerder een online enquête uitgezet. In aansluiting op de gevonden resultaten is dit huidige kwalitatieve onderzoek, gericht op het vormgeven van opvoedingsidealen in de praktijk, uitgevoerd.

De inhoud van de interviews hebben mede aan de basis gelegen van het boekje De allerbeste wensen dat eveneens binnen het project is verschenen.
 
Aanbevelingen om opvoeders te ondersteunen
Geïnteresseerd naar het verslag waarin aan de hand van veel citaten en relevante theorie dit in beeld wordt gebracht en aanbevelingen worden gedaan om opvoeders daarin te ondersteunen?
 
>> Download hier het onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders(pdf).

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Marianne Golembek.
 

Meer nieuws

  • Profiel van een christelijke leraar

   De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar.

  • Ben jij al uitgetoetst?

   Nederland is een echt toetsland. Er is nauwelijks een opleiding te vinden waar men cursisten klaarstoomt zonder toetsen. Zowel docenten als leerlingen lijken het als het summum van de opleiding te zien. Over het fenomeen toetsen valt echter wel één en ander te zeggen.

  • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

   Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

  • Positieve beoordeling NIO

   De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

  • Bouw aan spel in jouw klas

   ‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?