Hoe bereik jij jouw opvoedingsidealen? 9 januari 2018

De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk wil een bijdrage leveren door bewustwording van het belang van opvoedingsidealen te stimuleren en (beroeps)opvoeders toe te rusten in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij. Maar hoe geef je hier als opvoeder vorm aan?

“De leraar moet ervoor zorgen dat de ander wil leren wat hem onderwezen moet worden,” aldus de pedagoog Philippe Meirieu. Dit is nogal een uitspraak. Meirieu verwijst hiermee naar een, voor iedereen die met kinderen werkt, zeer herkenbaar vraagstuk. Hoe zorg je er voor dat kinderen zich identificeren met wat jij voor hen belangrijk vindt? Leraren hebben deze opdracht gemeenschappelijk met ouders, kerkelijke gemeenten en andere opvoeders. Maar hoe kun je hieraan vorm geven? 

Kinderen motiveren en inspireren door opvoedingsidealen

Het is een vraagstuk dat ook voortdurend naar voren kwam in de interviews met reformatorische ouders in het kader van een onderzoek van Driestar educatief: Het goede leven delen, een onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders (pdf). Aan de hand van deze interviews wordt inzicht gegeven in de opvoedingsidealen van deze ouders en de wijze waarop zij deze idealen (willen) bereiken. De inhoud van de interviews laat zich met enige regelmaat beschrijven als een zoektocht van de ouders om hun kinderen zo op te voeden dat er een grote kans is dat hun kinderen de opvoedingsidealen zullen overnemen, gemotiveerd en geïnspireerd door deze idealen worden en hiernaar gaan leven.
 
De ouders zoeken daarbij naar de manieren die het beste bij hen en hun kind passen en die effectief zijn. Behoefte-ondersteunend opvoeden zoals beschreven in de zelfdeterminatietheorie lijkt daarvoor aanknopingspunten te bieden. Elk van de bouwstenen uit deze theorie kan voor opvoeders dienen als inspiratie- en reflectiebron.
 
Een klein voorbeeld: een van de bouwstenen van behoefte-ondersteunend opvoeden is ‘duiding’: het geven van een zinvolle uitleg bij het stellen van een regel of het geven van een opdracht. Daarbij kun je jezelf de volgende vragen stellen: Op welke manier geef ik een zinvolle uitleg? Waar kan ik dat meer doen? En wanneer vind ik het lastig?

Inzicht krijgen in de opvoedingsidealen van ouders

Dit onderzoek naar opvoedingsidealen en hoe ouders daarbij handelen maakt deel uit van een groter project. Met dat project is gezocht hoe ouders die onderdeel zijn van de achterban van Driestar educatief ondersteund kunnen worden in de opvoeding van hun kinderen. Om inzicht te krijgen in de opvoedingsidealen van ouders is eerder een online enquête uitgezet. In aansluiting op de gevonden resultaten is dit huidige kwalitatieve onderzoek, gericht op het vormgeven van opvoedingsidealen in de praktijk, uitgevoerd.

De inhoud van de interviews hebben mede aan de basis gelegen van het boekje De allerbeste wensen dat eveneens binnen het project is verschenen.
 
Aanbevelingen om opvoeders te ondersteunen
Geïnteresseerd naar het verslag waarin aan de hand van veel citaten en relevante theorie dit in beeld wordt gebracht en aanbevelingen worden gedaan om opvoeders daarin te ondersteunen?
 
>> Download hier het onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders(pdf).

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Marianne Golembek.
 

Meer nieuws

  • ZIEN! inzetten door het jaar heen

   ZIEN! vul je in rond de herfstvakantie. Ook daarna kan ZIEN! echter nog veel voor je betekenen: in je aanpak, maar ook bij het evalueren. Je kunt ZIEN! dan bijvoorbeeld nog een keer invullen. Welke keuzes maak je daarbij?

  • “Een extra dimensie dankzij TINK cursus”

   “In de Tink cursus hebben we veel geleerd over de interactievaardigheden rondom de communicatie met kinderen,” zegt Christa van Erk, deelneemster aan de regionale cursus TINK. “We hebben veel geleerd van de theorie die werd besproken, maar juist door de uitwisseling van  ervaringen, werden praktijkvoorbeelden duidelijk en leerzaam.”

  • Vragen over hoogwater in de klas?

   Verschillende gebieden in Nederland hebben deze week te maken met hoogwater. Met hulp van onze mediatheek kun je met je klas stilstaan bij onze immer voortdurende strijd tegen het water.

  • Bezinningsavonden Beschermwaardigheid van het leven

   In februari organiseren zijn er interessante lezingen voor leraren in het Studium Generale programma van Driestar hogeschool.

  • VIDEO: Eindejaarsgroet van de medewerkers van Driestar educatief

   In deze winterse decembermaand blikken we terug op het jaar 2017. Een mooi jaar, waarin we samen met jou ons werk deden ten dienste van onze scholen en binnen de jeugdzorg. Bekijk de video met onze eindejaarsgroet!