Hoe bereik jij jouw opvoedingsidealen? Geplaatst op 9 januari 2018

De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk wil een bijdrage leveren door bewustwording van het belang van opvoedingsidealen te stimuleren en (beroeps)opvoeders toe te rusten in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij. Maar hoe geef je hier als opvoeder vorm aan?

“De leraar moet ervoor zorgen dat de ander wil leren wat hem onderwezen moet worden,” aldus de pedagoog Philippe Meirieu. Dit is nogal een uitspraak. Meirieu verwijst hiermee naar een, voor iedereen die met kinderen werkt, zeer herkenbaar vraagstuk. Hoe zorg je er voor dat kinderen zich identificeren met wat jij voor hen belangrijk vindt? Leraren hebben deze opdracht gemeenschappelijk met ouders, kerkelijke gemeenten en andere opvoeders. Maar hoe kun je hieraan vorm geven? 

Kinderen motiveren en inspireren door opvoedingsidealen

Het is een vraagstuk dat ook voortdurend naar voren kwam in de interviews met reformatorische ouders in het kader van een onderzoek van Driestar educatief: Het goede leven delen, een onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders (pdf). Aan de hand van deze interviews wordt inzicht gegeven in de opvoedingsidealen van deze ouders en de wijze waarop zij deze idealen (willen) bereiken. De inhoud van de interviews laat zich met enige regelmaat beschrijven als een zoektocht van de ouders om hun kinderen zo op te voeden dat er een grote kans is dat hun kinderen de opvoedingsidealen zullen overnemen, gemotiveerd en geïnspireerd door deze idealen worden en hiernaar gaan leven.
 
De ouders zoeken daarbij naar de manieren die het beste bij hen en hun kind passen en die effectief zijn. Behoefte-ondersteunend opvoeden zoals beschreven in de zelfdeterminatietheorie lijkt daarvoor aanknopingspunten te bieden. Elk van de bouwstenen uit deze theorie kan voor opvoeders dienen als inspiratie- en reflectiebron.
 
Een klein voorbeeld: een van de bouwstenen van behoefte-ondersteunend opvoeden is ‘duiding’: het geven van een zinvolle uitleg bij het stellen van een regel of het geven van een opdracht. Daarbij kun je jezelf de volgende vragen stellen: Op welke manier geef ik een zinvolle uitleg? Waar kan ik dat meer doen? En wanneer vind ik het lastig?

Inzicht krijgen in de opvoedingsidealen van ouders

Dit onderzoek naar opvoedingsidealen en hoe ouders daarbij handelen maakt deel uit van een groter project. Met dat project is gezocht hoe ouders die onderdeel zijn van de achterban van Driestar educatief ondersteund kunnen worden in de opvoeding van hun kinderen. Om inzicht te krijgen in de opvoedingsidealen van ouders is eerder een online enquête uitgezet. In aansluiting op de gevonden resultaten is dit huidige kwalitatieve onderzoek, gericht op het vormgeven van opvoedingsidealen in de praktijk, uitgevoerd.

De inhoud van de interviews hebben mede aan de basis gelegen van het boekje De allerbeste wensen dat eveneens binnen het project is verschenen.
 
Aanbevelingen om opvoeders te ondersteunen
Geïnteresseerd naar het verslag waarin aan de hand van veel citaten en relevante theorie dit in beeld wordt gebracht en aanbevelingen worden gedaan om opvoeders daarin te ondersteunen?
 
>> Download hier het onderzoek naar opvoedingsidealen van christelijke ouders(pdf).

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Marianne Golembek.
 

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).