Webinar over Gidsen 6: Herbergzaamheid  1 juni 2023

Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars over Gidsen, de nieuwe schoolpedagogiek van Bram de Muynck en Bram Kunz. Tijdens de webinars diepen de auteurs iedere keer een ander thema uit dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat. Het zijn interactieve, online bijeenkomsten waarin deelnemers leeservaringen en vragen kunnen inbrengen.

Webinar 6: Herbergzaamheid 
In deze laatste sessie gaan Bram de Muynck, Henk Vermeulen en Jolien Donker-Goudriaan (leerkracht Koelmanschool Krimpen en moeder van kind met syndroom van Down) met elkaar in gesprek over de cultuur van de school. De klas en het schoolteam zouden idealiter een afspiegeling moeten zijn van wat de Bijbel zegt over de christelijke gemeente. Dat ideaal vatten we samen met ‘herbergzaamheid’. Dat is echter een hoog ideaal. Kunnen we in de richting van dit ideaal iets veranderen?  
 
Webinar terugkijken

Kijk hier webinar 6 terug.
 
Sprekers 
Bram de Muynck, Jolien Donker-Goudriaan (leerkracht PO) en Henk Vermeulen (gespreksleider).
 
Voorbereiding webinar 6
Graag vooraf lezen Gidsen hoofdstuk 9 en zo mogelijk hoofdstuk 10 dat zijdelings ook ter sprake zal komen. De voorbereidingsvraag voor dit webinar is: Op welke manier is jouw school wel en op welk punt is het geen herbergzame school?

We zullen aandacht geven aan de principes achter herbergzaam onderwijs, maar ook aan de veel gestelde vraag wat de moeilijkheden en grenzen zijn. Kan iedere school kinderen met een grote variëteit aan onderwijsbehoeften opnemen?

Om een korte indruk te krijgen van deze hoofdstukken kun je vooraf deze video’s bekijken:

Serie webinars
In totaal zijn er zes webinars.

  1. ‘Hoop – een opdracht geleide pedagogiek?’  (kijk hier terug)
  2. Tact en pedagogische wijsheid’ (kijk hier terug)
  3. ‘Wise interpreters - De leerling en zijn hermeneutische ruimte’ (kijk hier terug)
  4. ‘Didactiek - een christelijke les’ – 11 april (kijk hier terug)
  5. ‘De leraar, zijn zelfverstaan’ – 16 mei (kijk hier terug)
  6. ‘De herbergzame school’ – 20 juni (kijk hier terug) 

Meer nieuws