Gratis webinar 'Werken met kernkwaliteiten in het onderwijs' 5 april 2022

Op 19 april 2022 organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Werken met kernkwaliteiten in het onderwijs’. Tijdens dit webinar gaat Peter Ruit in op de bevindngen van zijn promotieonderzoek naar het effect van het werken met kernkwaliteiten in het basisonderwijs op welbevinden en zelfbeeld.

Aanpak leerachterstanden

Hoe staat het met het welbevinden van de leerlingen op jouw basisschool? Word je ook zo moe van de steeds verdergaande prestatiedrang? Heeft het onderwijs niet de opdracht om de leerlingen meer te bieden dan hoge citoscores? Er wordt veel verwezen naar leerachterstanden in de discussie over het onderwijs vanwege de pandemie. Er is door de regering geld vrijgemaakt (NPO gelden) om deze problematiek aan te pakken. De vraag is hierbij welke aanpakken goed zijn voor de leerlingen.

Werken met kernkwaliteiten

Peter pleit ervoor om niet eenzijdig te focussen op het wegwerken van leerachterstanden, maar je te richten op de totale ontwikkeling van de leerling. In zijn onderzoek heeft hij aangetoond dat het werken met kernkwaliteiten in het onderwijs het welbevinden van leerlingen verhoogt en het zelfbeeld versterkt. De ontwikkelde interventie ondersteunt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en past in de menukaart voor NPO gelden. Welbevinden en zelfbeeld zijn aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling en zijn naar verwachting van invloed op de leerprestaties van leerlingen, want wie zich goed voelt, leert ook beter.

Online webinar

Tijdens het online webinar staat de onderwijspraktijk centraal, zodat je de volgende dag met de informatie aan de slag kunt. Peter deelt inhouden aan de hand van een PoiwerPoint presentatie, afgewisseld met korte gesprekken met Lennart Visser en praktische oefeningen.

Datum   

Dinsdag 19 april 2022 van 16.00 - 17.00 uur.  
 
>> klik hier om je aan te melden voor dit gratis webinar!

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.