Gratis webinar 'Werken met kernkwaliteiten in het onderwijs' 5 april 2022

Op 19 april 2022 organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Werken met kernkwaliteiten in het onderwijs’. Tijdens dit webinar gaat Peter Ruit in op de bevindngen van zijn promotieonderzoek naar het effect van het werken met kernkwaliteiten in het basisonderwijs op welbevinden en zelfbeeld.

Aanpak leerachterstanden

Hoe staat het met het welbevinden van de leerlingen op jouw basisschool? Word je ook zo moe van de steeds verdergaande prestatiedrang? Heeft het onderwijs niet de opdracht om de leerlingen meer te bieden dan hoge citoscores? Er wordt veel verwezen naar leerachterstanden in de discussie over het onderwijs vanwege de pandemie. Er is door de regering geld vrijgemaakt (NPO gelden) om deze problematiek aan te pakken. De vraag is hierbij welke aanpakken goed zijn voor de leerlingen.

Werken met kernkwaliteiten

Peter pleit ervoor om niet eenzijdig te focussen op het wegwerken van leerachterstanden, maar je te richten op de totale ontwikkeling van de leerling. In zijn onderzoek heeft hij aangetoond dat het werken met kernkwaliteiten in het onderwijs het welbevinden van leerlingen verhoogt en het zelfbeeld versterkt. De ontwikkelde interventie ondersteunt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en past in de menukaart voor NPO gelden. Welbevinden en zelfbeeld zijn aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling en zijn naar verwachting van invloed op de leerprestaties van leerlingen, want wie zich goed voelt, leert ook beter.

Online webinar

Tijdens het online webinar staat de onderwijspraktijk centraal, zodat je de volgende dag met de informatie aan de slag kunt. Peter deelt inhouden aan de hand van een PoiwerPoint presentatie, afgewisseld met korte gesprekken met Lennart Visser en praktische oefeningen.

Datum   

Dinsdag 19 april 2022 van 16.00 - 17.00 uur.  
 
>> klik hier om je aan te melden voor dit gratis webinar!

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.