Gratis webinar 'Liederen van licht en donker' 25 februari 2022

Op dinsdag 29 maart organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met PC GVO een webinar over gebeden van het leven en hoe je deze deelt met leerlingen in het godsdienstig vormingsonderwijs.Psalmen behoren bij de canon van het leven. Lofprijzing en klacht wisselen elkaar af. Je ontmoet vergezichten vol van God, maar ook intense ervaringen van godverlatenheid. Eigenlijk weerspiegelen de psalmen het leven van je leerlingen en jezelf, met hoogtes en dieptes, vreugdes en pijn. Hoe herkenbaar!

De kracht van liederen

Met de vakleerkrachten PC GVO zochten we in de nascholing naar 'stukjes psalm' om te vertalen naar de leefwereld van leerlingen, kleine stukjes kernwaarden waarvan we denken dat ze betekenisvol zijn. Zoals die wereldbekende zin uit psalm 23: 'De Heer is mijn herder'. We dachten na over ervaringen van leerlingen en toegangen om de mystieke taal van de psalmen aan hen te verbinden. Hoe breng je ze in een ruimte waarin ze in alle openheid, vrijheid en gevoeligheid een ontmoeting hebben met een tekst uit de psalmen, over de vragen van het leven, een ontmoeting met elkaar en misschien wel met God?

Gratis webinar

In het webinar 'Liederen van licht en donker' gaan Irma Visser en Lara Schouten (beide vakleerkrachten PC GVO) hierover in gesprek met Jan van Doleweerd (associate lector Driestar educatief). Er is ook volop ruimte om via de chat te reageren en vragen te stellen.

Datum   

Dinsdag 29 maart 2022 van 16.30-17.15 uur.  
 
>> klik hier om je aan te melden voor dit gratis webinar!

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.