Goed onderwijs beoogt ‘Ergriffenes ergreifen’ Geplaatst op 28 mei 2014

Op 21 mei 2014 hield Dr. Jan Veldman de vierde Studium Generale lezing van het lectoraat Christelijk leraarschap.
Spel en verbeelding

Leerlingen moeten gegrepen worden door het fenomeen dat je in je onderwijs aan het ontsluiten bent.
Dat gebeurt  door middel van spel en verbeelding. Je begrijpt iets pas goed als je door het fenomeen bent gegrepen. Jan Veldman liet de hoorders aan den lijve ervaren wat dat betekent. Aan de hand van het schilderij ‘The ambassadors’ van Hans Holbein voerde hij ons met vragen en stukjes informatie toe naar het geheim van dit schilderij.  

Exemplarisch onderwijs

Het stellen van vragen en het oproepen van vragen behoort tot de didactiek van exemplarisch onderwijs, zoals zich dat aan Driestar hogeschool sinds 1994 ontwikkeld heeft. De achtergrond van dit denken is te vinden in Jan Veldmans dissertatie ‘De esthetische dimensie in het Lehrkunstconcept’, die hij november 2013 in Giessen verdedigde. De principes van exemplarisch onderwijs zijn in allerlei vormen van onderwijs toe te passen.


Meer weten? Stuur een mail naar Jan Veldman. De dissertatie van Jan Veldman is in eigen beheer uitgegeven. De Duitstalige handelseditie verschijnt in de loop van dit jaar.

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?