Goed onderwijs beoogt ‘Ergriffenes ergreifen’ 28 mei 2014

Op 21 mei 2014 hield Dr. Jan Veldman de vierde Studium Generale lezing van het lectoraat Christelijk leraarschap.
Spel en verbeelding

Leerlingen moeten gegrepen worden door het fenomeen dat je in je onderwijs aan het ontsluiten bent.
Dat gebeurt  door middel van spel en verbeelding. Je begrijpt iets pas goed als je door het fenomeen bent gegrepen. Jan Veldman liet de hoorders aan den lijve ervaren wat dat betekent. Aan de hand van het schilderij ‘The ambassadors’ van Hans Holbein voerde hij ons met vragen en stukjes informatie toe naar het geheim van dit schilderij.  

Exemplarisch onderwijs

Het stellen van vragen en het oproepen van vragen behoort tot de didactiek van exemplarisch onderwijs, zoals zich dat aan Driestar hogeschool sinds 1994 ontwikkeld heeft. De achtergrond van dit denken is te vinden in Jan Veldmans dissertatie ‘De esthetische dimensie in het Lehrkunstconcept’, die hij november 2013 in Giessen verdedigde. De principes van exemplarisch onderwijs zijn in allerlei vormen van onderwijs toe te passen.


Meer weten? Stuur een mail naar Jan Veldman. De dissertatie van Jan Veldman is in eigen beheer uitgegeven. De Duitstalige handelseditie verschijnt in de loop van dit jaar.

Meer nieuws

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?