Gods werkelijkheid betrekken bij lessen 8 juni 2021

Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.

Neem bijvoorbeeld een les over aardgas. Het toepassen van de Didactische diamant leverde het idee op om leerlingen te laten werken aan een casus over aardgaswinning in Groningen, waarbij zij als minister van Economische Zaken en Klimaat moeten besluiten over het dichtdraaien van de aardgaskraan.

In de casus spelen het omgaan met grondstoffen en duurzaam handelen een rol, maar ook het aandacht hebben voor mensen die schade ondervinden van aardgaswinning. Daarbij is er ook aandacht voor economische aspecten, zoals winstmaximalisatie door aardgaswinning ten koste van de lokale bewoners.

Door een les zo in te vullen, gaan vakinhoudelijke doelen hand in hand met kritisch leren kijken, creatief denken, leren afwegen en verbanden leggen. Daarin hebben Bijbelse noties en het omgaan met normen en waarden een heel natuurlijke plaats. In verschillende projecten van het Onderzoekscentrum van Driestar educatief worden bestaande lessen herontworpen of nieuw gemaakt. Ook helpt Driestar onderwijsadvies scholen zulke lessen te ontwerpen.

>> Klik hier om naar de kennisbank van Driestar educatief te gaan.

Dit artikel verscheen eerder in DRS Magazine.

Meer nieuws