Gods werkelijkheid betrekken bij lessen 8 juni 2021

Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.

Neem bijvoorbeeld een les over aardgas. Het toepassen van de Didactische diamant leverde het idee op om leerlingen te laten werken aan een casus over aardgaswinning in Groningen, waarbij zij als minister van Economische Zaken en Klimaat moeten besluiten over het dichtdraaien van de aardgaskraan.

In de casus spelen het omgaan met grondstoffen en duurzaam handelen een rol, maar ook het aandacht hebben voor mensen die schade ondervinden van aardgaswinning. Daarbij is er ook aandacht voor economische aspecten, zoals winstmaximalisatie door aardgaswinning ten koste van de lokale bewoners.

Door een les zo in te vullen, gaan vakinhoudelijke doelen hand in hand met kritisch leren kijken, creatief denken, leren afwegen en verbanden leggen. Daarin hebben Bijbelse noties en het omgaan met normen en waarden een heel natuurlijke plaats. In verschillende projecten van het Onderzoekscentrum van Driestar educatief worden bestaande lessen herontworpen of nieuw gemaakt. Ook helpt Driestar onderwijsadvies scholen zulke lessen te ontwerpen.

>> Klik hier om naar de kennisbank van Driestar educatief te gaan.

Dit artikel verscheen eerder in DRS Magazine.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • 'Krachtenbundeling nodig bij opleiden leraren'

   Onze kinderen opvoeden en onderwijzen in de vreze des Heeren- dat vraagt om Bijbelgetrouwe leerkrachten. Samenwerking binnen het christelijk-reformatorisch onderwijs is meer dan ooit nodig, schetsen betrokkenen, om ook in de toekomst voldoende nieuwkomers en zijinstromers te kunnen blijven opleiden.