Driestar educatief op Kuysersconferentie 16 oktober 2019

Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

Presenteren onderzoek

Als vertegenwoordigers van het onderzoekscentrum van Driestar educatief hebben drie collega's een presentatie verzorgd:
 • Bram de Muynck: ‘Having a Great Thinker as a Companion: Towards a Didactical Framework for Studying Historical Educators’
 • Bram Kunz: ‘Resolving the Dissonance: Struggles and Possibilities Regarding the Use of Core Texts in the Curriculum for Professional Formation’
 • Piet Murre: ‘Less is More, More by Less: Seven Design Principles’

Een bron als 'companion'

De papers van Bram de Muynck en Bram Kunz gingen over hoe een ‘bron’ (een bepaalde pedagoog uit het verleden) als ‘companion’ kan dienen voor studenten, leraren of anderen. Het optreden van deze bron als innerlijke gesprekspartner kan heel vormend werken. Deze invalshoek maakte duidelijk indruk bij de aanwezigen. Diverse keren werd aan deze gedachte gerefereerd.

Ontwerpprincipes

Piet heeft de zeven vakinhoudelijke ontwerpprincipes uit zijn lectorale rede gepresenteerd. Hij lichtte toe hoe de principes verbonden zijn aan een christelijke kijk op de werkelijkheid en hoe deze gebruik maken van pedagogische en andersoortige bronnen. Ook deze bijdrage leidde de rest van de conferentie tot de nodige gesprekken.

Doorwerking

De feedback op wat gepresenteerd is, helpt bij de verdere doordenking en doorwerking in de Nederlandse praktijk zoals het onderzoekscentrum dat op het oog heeft. Meer weten over de onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief? Mail naar onderzoekscentrum@driestar-educatief.nl.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.