Driestar educatief op Kuysersconferentie 16 oktober 2019

Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

Presenteren onderzoek

Als vertegenwoordigers van het onderzoekscentrum van Driestar educatief hebben drie collega's een presentatie verzorgd:
 • Bram de Muynck: ‘Having a Great Thinker as a Companion: Towards a Didactical Framework for Studying Historical Educators’
 • Bram Kunz: ‘Resolving the Dissonance: Struggles and Possibilities Regarding the Use of Core Texts in the Curriculum for Professional Formation’
 • Piet Murre: ‘Less is More, More by Less: Seven Design Principles’

Een bron als 'companion'

De papers van Bram de Muynck en Bram Kunz gingen over hoe een ‘bron’ (een bepaalde pedagoog uit het verleden) als ‘companion’ kan dienen voor studenten, leraren of anderen. Het optreden van deze bron als innerlijke gesprekspartner kan heel vormend werken. Deze invalshoek maakte duidelijk indruk bij de aanwezigen. Diverse keren werd aan deze gedachte gerefereerd.

Ontwerpprincipes

Piet heeft de zeven vakinhoudelijke ontwerpprincipes uit zijn lectorale rede gepresenteerd. Hij lichtte toe hoe de principes verbonden zijn aan een christelijke kijk op de werkelijkheid en hoe deze gebruik maken van pedagogische en andersoortige bronnen. Ook deze bijdrage leidde de rest van de conferentie tot de nodige gesprekken.

Doorwerking

De feedback op wat gepresenteerd is, helpt bij de verdere doordenking en doorwerking in de Nederlandse praktijk zoals het onderzoekscentrum dat op het oog heeft. Meer weten over de onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief? Mail naar onderzoekscentrum@driestar-educatief.nl.

Meer nieuws

  • Op zoek naar een pedagogisch beleidsmedewerker en/of -coach?

   De laatste jaren draait het in de kinderopvang meer en meer om de ontwikkeling van kinderen en niet alleen om opvang. Dat geldt voor de peuteropvang, voorschool, gastouder, bso: kinderopvang is een vak. En om dat vak goed uit te voeren is pedagogische kennis nodig.

  • Productvoorstellingen Kindvolgsysteem 0-4 jaar in Konnect

   Ben je op zoek naar een eenvoudig kindvolgsysteem (KVS) dat goed op de groep te gebruiken is? Dan is het KVS van Driestar onderwijsadvies in Konnect iets voor jullie organisatie!

  • Jubileumlied 75 jaar Driestar

   Driestar heeft een heus jubileumlied! Een jury heeft de inzendingen van de dichtwedstrijd voor dit jubileumlied beoordeeld en een winnaar gekozen. De auteur is Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen. Het is een lied met vijf coupletten, een mooi geheel, met inhoud en visie. Gods trouw schitterde in het verleden en schittert nu nog steeds, God alleen zij lof en eer! Lees hier de tekst van het lied.

  • Vraag een gratis productvoorstelling van Gynzy aan

   Gynzy ken je ongetwijfeld van de bordsoftware, maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan dat, namelijk de verwerkingssoftware. Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen.

  • Nieuwe versie Zien!vo

   In het afgelopen schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijsten. Dat leverde al mooie resultaten op! Een verantwoording komt binnenkort beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek, zijn een aantal categorieën en stellingen gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de vragenlijsten beschikbaar. De zorgitems zijn inhoudelijk niet gewijzigd.