De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep 20 februari 2020

‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

Ruim 400 leerkrachten van bijna 200 scholen hebben uitgebreid hun mening gegeven over de methode Wonderlijk gemaakt. Zo’n hoge respons op een digitale vragenlijst geeft aan dat leerkrachten belang hechten aan seksuele vorming op de basisschool en dat zij bij willen dragen aan de herziening van de methode. Alle invullers: hartelijk bedankt!

Respons leerkrachten

De respondenten laten het volgende beeld zien: Bijna alle leerkrachten geven alle lessen die voor hun groep op het programma staan. Zij zijn hierover tevreden en vinden dat de lessen behouden moeten blijven. Het komt maar heel weinig voor dat de lessen van de methode niet worden gegeven. Leerkrachten vinden dat de methode voldoende ruimte geeft om de lessen aan te passen. Uit de aanvullende opmerkingen blijkt dat ze dit ook veelvuldig doen. Want gebruikers blijken verschillend te denken over de verschillende thema’s. Waar de één vindt dat sommige thema’s niet binnen de school passen, vindt de ander dat de methode juist te weinig onderwerpen aanbiedt. Waar de één blij is met de christelijke handreikingen, vindt de ander die te strikt en sturend.

Herziening

De herziening moet volgens de ondervraagde leerkrachten gericht zijn op:
 • het actualiseren van de methode (gebruikte voorbeelden en foto’s)
 • het digitaliseren van materiaal (aanbod van voldoende bruikbaar beeldmateriaal)
 • het beter aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen (social media, lhtb, echtscheiding)

Respons ouders

Een vergelijkbare vragenlijst die onder ouders is uitgezet, laat zien dat ouders de lessen Wonderlijk gemaakt zien als een goede aanvulling op de opvoeding thuis. Zowel leerkrachten als ouders vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een goede samenwerking op het gebied van seksuele vorming op de basisschool. Van beide kanten kwam de suggestie om te voorzien in werkbladen. Deze kan een kind vervolgens mee naar huis nemen, zodat ouders geholpen worden om er ook thuis over door te praten.
 
De resultaten van dit onderzoek worden ook gebruikt voor het aanvragen van de erkenning in het kader van de ‘Gezonde School’.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Annemarie Veenstra. Meer weten over de methode Wonderlijk gemaakt? Neem dan contact op met Elly van der Gouwe.

Podcast

Elly van der Gouwe zat onlangs ook bij de vierde aflevering van de Reformatorisch Dagblad-podcast ”Bij ons thuis”. Hier sprak ze met redacteur Evert Barten over seksuele vorming.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!