Conferentie 'Brokenness, sin and grace in human formation' 1 juli 2021

Denk mee over gebrokenheid, zonde en genade in opvoeding en onderwijs tijdens de 'Education, Formation and the Church conferentie'. Deze online academische conferentie wordt van woensdag 25 t/m vrijdag 27 augustus georganiseerd door onderzoekers van de Theologische Universiteit in Kampen en Apeldoorn. Het initiatief voor deze conferentie wordt ondersteund door onder meer Driestar educatief.

Thema

In het christelijk onderwijs zijn we gewend aan uitdrukkingen als ‘groei’, ‘talenten’ en ‘menselijke bloei’. Volgens de huidige pedagogische en psychologische benaderingen lijkt het alsof de menselijke perfectie de norm stelt. Met de nadruk op de positieve kant van het geloof in de menselijke vorming lopen we het risico dat de realiteit van de zonde en de gebrokenheid uit het oog verloren wordt. Tijdens deze  conferentie gaan we aan de slag met pedagogische en theologische vragen als: Hoe moeten we goed en kwaad in de menselijke natuur opvatten? Hoe manifesteren genade en gebrokenheid zich in opvoeding en vorming? Dragen positieve en negatieve visies op leerlingen, leerkrachten en pedagogie bij aan de menselijke vorming of aan de menselijke frustratie?

Sprekers

Tijdens deze conferentie is er ruimte voor verdieping en ontmoeting, voor discussie en nieuwe vragen. De conferentie heeft als doel de gesprekken voort te zetten die tijdens de succesvolle conferentie in 2018 zijn begonnen. Belangrijkste sprekers van de conferentie in 2021 zijn David Smith (USA), Jan Habl (CZ), Ros Stuart-Buttle (UK), Ronelle Sonnenberg, Wolter Huttinga, Petronelle Baarda, Bram de Muynck, Tirza van Laar (NL). Conferentievoorzitter is Roel Kuiper (NL).

Meer info

De conferentie wordt gehouden in het Engels. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Meer nieuws

  • School-video interactiebegeleiding in een leergemeenschap

   Recent schreven collega's Lydia van Hartingsveldt en Neely Anne de Ronde in Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) een artikel over School-video interactiebegeleiding. "Svib is een individuele benadering. Wij laten echter zien hoe je het ook in een leergemeenschap kunt toepassen. Wij zien dit echt als een middel voor bewustwording en samen leren".

  • HBO lerarenopleidingen en universiteiten sluiten educatieve levensbeschouwelijke alliantie

   Drie christelijke hogescholen gaan samen met vijf universiteiten de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar educatief en de universiteiten Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie.

  • NPO-gelden inzetten voor de ontwikkeling van kleuters: wij helpen graag

   De overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3 is voor veel scholen een uitdaging. Het vergt veel aandacht en misschien heb je daar niet genoeg personeel voor. Een training voor de onderbouw kan dan uitkomst bieden. 

  • Elly van der Gouwe 'Elk kind is wonderlijk gemaakt door God de Schepper'

   De christelijke methode Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs is dit jaar volledig vernieuwd, geactualiseerd en gedigitaliseerd. Want relationele en seksuele vorming blijft relevant. Elke week zijn er in het nieuws aanknopingspunten. Of het nu gaat om berichten van seksuele grensoverschrijding, MeToo-meldingen, vermeende genderideologie in een koningslied of bloot in tv-programma’s, we hebben een eigen positieve boodschap mee te geven aan kinderen. Elly van der Gouwe licht in dit interview toe hoe de vernieuwde Wonderlijk gemaakt daar aan kan blijven bijdragen.

  • Debora (12 jaar) wint de dyslexiewedstrijd 2021!

   Na een spannende tijd is de uitslag van de dyslexiewedstrijd bekend! De opdracht was: vertel, knutsel of schrijf iets over je bijzondere boek. Debora den Hartog won de eerste prijs! Lees mee over de prijsuitreiking en bekijk de andere inzendingen.