Aardrijkskunde gaat ook over grenzen 19 mei 2022

Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

Les aardrijkskunde

Grenzen zijn er in verschillende vormen, bijvoorbeeld open en gesloten grenzen. Grenzen horen bij een land of andere bestuurlijke eenheden. Grenzen kunnen echter voor botsingen zorgen en tegengestelde belangen. In deze aardrijkskundeles wordt met de klas het gesprek aangegaan aan de hand van een foto van een grote groep vluchtelingen bij de grens van Wit-Rusland en Polen. Bij deze situatie komen de vluchtelingenproblematiek, nationale belangen van de afzonderlijke landen, conflicten tussen landen en de menselijke drama’s samen in één foto. Doel van deze les is om kijkend door de complexe situatie te overwegen wat van ons als medemens mag worden verwacht. 

Inspiratie

In de kennisbank van Driestar educatief zijn onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden te vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant. We plaatsen regelmatig nieuwe lessen in de kennisbank.

Meer nieuws