Aardrijkskunde gaat ook over grenzen 19 mei 2022

Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

Les aardrijkskunde

Grenzen zijn er in verschillende vormen, bijvoorbeeld open en gesloten grenzen. Grenzen horen bij een land of andere bestuurlijke eenheden. Grenzen kunnen echter voor botsingen zorgen en tegengestelde belangen. In deze aardrijkskundeles wordt met de klas het gesprek aangegaan aan de hand van een foto van een grote groep vluchtelingen bij de grens van Wit-Rusland en Polen. Bij deze situatie komen de vluchtelingenproblematiek, nationale belangen van de afzonderlijke landen, conflicten tussen landen en de menselijke drama’s samen in één foto. Doel van deze les is om kijkend door de complexe situatie te overwegen wat van ons als medemens mag worden verwacht. 

Inspiratie

In de kennisbank van Driestar educatief zijn onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden te vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant. We plaatsen regelmatig nieuwe lessen in de kennisbank.

Meer nieuws

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.

  • Save the date: lectorale rede en installatie dr. Bram Kunz

   Op Deo Volente 13 juni 2024 hoopt dr. Bram Kunz zijn lectorale rede uit te spreken in de Sint Janskerk te Gouda. Het College van Bestuur van Driestar educatief nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de installatie van dr. Bram Kunz tot lector van het lectoraat "Vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21ste eeuw". 

  • Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders

   ‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

  • De Goudse glazen: (kunst)historisch, meditatief, muzikaal

   Met de St. Janskerk heeft Gouda niet alleen een historisch monument binnen de gemeentegrenzen: de kerk is allereerst een geloofsmonument. Al sinds eeuwen komt de gemeente samen om hier het Woord van God te horen, te bidden en God lof te zingen.

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?