Aardrijkskunde gaat ook over grenzen 19 mei 2022

Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

Les aardrijkskunde

Grenzen zijn er in verschillende vormen, bijvoorbeeld open en gesloten grenzen. Grenzen horen bij een land of andere bestuurlijke eenheden. Grenzen kunnen echter voor botsingen zorgen en tegengestelde belangen. In deze aardrijkskundeles wordt met de klas het gesprek aangegaan aan de hand van een foto van een grote groep vluchtelingen bij de grens van Wit-Rusland en Polen. Bij deze situatie komen de vluchtelingenproblematiek, nationale belangen van de afzonderlijke landen, conflicten tussen landen en de menselijke drama’s samen in één foto. Doel van deze les is om kijkend door de complexe situatie te overwegen wat van ons als medemens mag worden verwacht. 

Inspiratie

In de kennisbank van Driestar educatief zijn onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden te vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant. We plaatsen regelmatig nieuwe lessen in de kennisbank.

Meer nieuws

  • 'Meer aandacht voor interne religieuze diversiteit in orthodox-christelijk onderwijs is waardevol'

   Hanna de Jong-Markus, docent en onderzoeker bij Driestar educatief, promoveerde deze maandag op de vraag hoe leraren op orthodox-christelijke basisscholen aankijken tegen de eigenheid van hun school in relatie tot de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. "Leerkracht wil dat kind verder denkt dan ”goed of fout”.

  • ‘Meer aandacht voor diversiteit in het orthodox-christelijk onderwijs is wenselijk'

   Hanna de Jong-Markus, onderzoeker bij Driestar educatief, promoveert op maandag 27 juni op haar onderzoek naar hoe leraren in orthodox-christelijke basisscholen omgaan met religieuze diversiteit. Haar proefschrift heeft de titel ‘Reconciling Religious Diversity and Mono-Religiosity: The Case of Teachers at Orthodox Protestant Primary Schools in the Netherlands’. De promotie vindt plaats aan de PThU te Amsterdam.

  • Tiende keer zomerschool: In afhankelijkheid je weg vinden in een gebroken wereld

   Van 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 vindt de jaarlijkse zomerschool weer plaats, voor de tiende keer. Het programma biedt veel ruimte voor bezinning, ontmoeting en vorming, en sprekers met een achtergrond in maatschappij, theologie, kunst en wetenschap. Meld je snel aan, het wordt weer een week die je niet wilt missen!

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief.  Hierbij de data voor het cursusjaar 2022-2023.

  • Gratis webinar 'Omgaan met religieuze diversiteit in de klas'

   Op dinsdag 7 juni organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met de PC GVO een webinar over het omgaan met religieuze diversiteit in de klas.