Blogs

  • 6 manieren om nepnieuws te herkennen

   Door Wim van den Bosch, onderwijsadviseur

   Hieronder staat een bericht dat rondgaat op Facebook. Gaat het hier om nepnieuws of berust het bericht op waarheid? Hoe kom je hierachter? En niet onbelangrijk: hoe leer je de kinderen in jouw klas onderscheid te maken tussen echt en nep nieuws?

   Lees meer ›
  • Langzamer, maar niet minder: wat een boom ons kan leren over kinderen

   Als ik uit mijn keukenraam kijk, zie ik twee bomen. Twee leibeuken. Op hetzelfde moment gekocht, op dezelfde dag geplant, in dezelfde grond. En toch is er verschil. En dat verschil is in het voorjaar gedurende twee weken heel zichtbaar.

  • Eigenaar van je eigen leerproces

   Over onderwijsvernieuwing wordt heftig gediscussieerd. Hoe maak je leerlingen eigenaar van hun leerproces? Hoe zit het dan met de autonome mens? Past het moderne denken over vernieuwing bij onze identiteit? We besteden daar veel aandacht aan. En terecht.

  • Inclusief onderwijs: hoe christelijk is dat?

   In landen waar christelijk onderwijs privé onderwijs is, hebben veel christelijke scholen een goede naam omdat ze bereid zijn om zich in te spannen voor kinderen met (wat wij noemen) speciale onderwijsbehoeften. Kinderen met allerlei problemen, doof, slechtziend, dyslectisch, zitten in dezelfde klas met alle anderen. In ons land heeft confessioneel onderwijs niet die naam. Waarom eigenlijk niet?

  • Werkdruk leraren meer dan te weinig handen in de klas

   De werkdruk bij leraren door de invoering van passend onderwijs kan weggenomen worden door de inzet van bijvoorbeeld klassenassistenten. Zij kunnen extra begeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarvoor pleit de Algemene Onderwijsbond (AOB). Toch red je passend onderwijs niet alleen met meer handen in de klas.

  • Aan de slag met de angstklachten van Annelyn: psychologische hulp op school

   Onze orthopedagogen en psychologen zijn verbonden aan scholen. Behandelingen rondom basis-ggz vinden daardoor vaak plaats op de school. Dit maakt de drempel tot de zorg die nodig is lager: een vertrouwde behandelaar in een vertrouwde omgeving. Orthopedagoog André van ’t Hof blogt over Annelyn, een meisje voor wie die vertrouwde omgeving heel belangrijk is.

  • Toewerken naar inclusief onderwijs is plicht én recht

   Inclusief onderwijs is een haalbare kaart, mits we de tijd nemen en goed nadenken over wat het betekent voor het speciaal onderwijs, voor leerlingen en voor de scholing van leraren, reageren dr. Neely Anne de Ronde-Davidse en Jaco van den Broek.

  • Drie condities om onderwijskwaliteit te verbeteren

   Sterk leiderschap is van grote invloed op de kwaliteit van de lessen op scholen. Dat is een van de conclusies van de onderwijsinspectie. Leraren en leerlingen kunnen door hun leidinggevenden aangezet worden tot rijke bloei en ontwikkeling, ongeacht de leefomstandigheden en de leerlingpopulatie. Wat is het geheim?

  • Een date met de onderwijsinspectie

   In een oude meelfabriek aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht was vorige week het jaarlijkse congres van de onderwijsinspectie. Na de presentatie van De staat van het onderwijs konden we speeddaten met mensen van de onderwijsinspectie en verschillende workshops bezoeken.

  • Stage bij kleuters: nou niet bepaald mijn ding

   Een week waarin kinderen in hun broek plassen, ik wel vijftig bekers opendraai en bij elke stap een liedje zing. Lees hoe de frons op mijn gezicht langzaam plaatsmaakt voor een glimlach tijdens mijn stage in een kleuterklas.

  • Zeven trends in leren in de 21e eeuw

   Een veelbesproken onderwerp in onderwijsland is het thema ‘Leren in de 21e eeuw’. Inmiddels is er van de makers van het (inmiddels bijna bejaarde) Boektweepuntnul een boeiend boek over ditzelfde thema verschenen.

  • Christelijk onderwijs: het is niet altijd bijzonder

   Maar aandacht voor elke leerling; dat is toch hopelijk een ideaal van iedere school – christelijk of niet?! Is het dan wel terecht dat je dit benoemt als een kenmerk van christelijk onderwijs?

  • Een Ichthiaan op de pabo

   “Door de Rotterdamse straten klinkt al lange tijd een naam. Overal hoort men ze praten: Ichthus heeft al wereldfaam.” Deze zin, afkomstig uit één van onze dispuutsliederen zette een eerste, duidelijk stempel op mijn studententijd. Een studententijd die zich afspeelt aan beide kanten van het treinverkeer tussen station Gouda en station Rotterdam Centraal.

  • Eerbied bewijzen aan het mensenwezen

   Als er een overeenkomst te vinden is tussen schoolgidsen, dan is het wel dat ze zeggen dat het kind met zijn of haar mogelijkheden centraal staat in het onderwijs. Dat hoef ik u niet te vertellen. Uniciteit en ontplooiing staan namelijk duidelijk op de kaart.

  • Leerkrachten moeten opnieuw leren hoe ze jongens kunnen bereiken

   Alleen jufs op de basisschool is niet goed voor jongens. Daarom is de roep om meer mannen voor de klas een veelgehoorde. Prima, vindt Jan Verburg, maar jufs en meesters zijn vooral gebaat bij kennis over jongensgedrag en hoe je daarop kunt inspelen.