Blogs

  • De vergeten gave van creativiteit

   Door Martine Blonk

   Onderwijsadviseur Martine Blonk schreef op de website wij-leren.nl een artikel over het belang van creativiteit en intuïtie binnen het onderwijs en hoe je deze kunt stimuleren. "Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkeld hebben, kunnen ze beter informatie verwerven én verwerken."

   Lees meer ›
  • Conference Primary English: Reading is always write right!

   De voorbereidingen voor de conferentie zijn in volle gang.  Ik lees de mail die Marjolein heeft verstuurd. Wat een mooi programma en zeker ook voor scholen die een volgende stap willen zetten met Engels zijn er interessante workshops. Jammer dat ik zelf niet bij al die workshops kan aansluiten…

  • De mythe van de systeemwereld

   Ook in onderwijsbesturen en raden van toezicht kom je regelmatig de gedachte tegen dat het goed met de school gaat als de resultaten op papier goed zijn. Als de cijfers uitwijzen dat er een trend in de goede richting is dan zijn leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders al snel tevreden. Het is belangrijk dat vaker het gesprek wordt gevoerd over waarden die achter de cijfers liggen.

  • Lessen van economen voor onderwijs

   Toen ik van manager lerarenopleiding voortgezet onderwijs onlangs lector werd, kreeg ik een aardig boekje van de collega’s economie. Vier auteurs delen in Economie draait niet om geld prikkelende gedachten vanuit een christelijk perspectief. Ik deel er twee en trek er dan vier lessen uit voor het onderwijs.

  • We speak English very good!?

   “Van alle landen waar de moedertaal niet het Engels is, staat Nederland bovenaan in de lijst van beste Engelssprekers.” Dat kopte een publicatie van nu.nl recentelijk. Tijd om onszelf een schouderklopje te geven en achterover te leunen. Toch?

  • Praat met je kinderen over seks voordat Dylan Haegens dat doet

   Ga er maar van uit dat kinderen van tien jaar en ouder al op internet in aanraking zijn gekomen met blootfoto’s of seksualiteit. Welke seksuele vorming krijgen kinderen online mee en hoe kunnen opvoeders hierin een tegenwicht bieden? Henrieke Hoogendijk geeft vijf tips.

  • Glimlachen in Wenen

   Toen ik pas samen met een collega Duits onze partnerhogeschool in Wenen bezocht mochten we ook kijken in de klassen met VO-leerlingen, die in hetzelfde gebouw naar school gaan. 25 leerlingen en twee (!) docenten. Gewoon een normale klas op deze school.

  • Wie de jeugd heeft…  

   ‘Wat ga je doen op de computer?’ ‘My talking Tom is leuk! Vooral als je een cadeautje mag uitpakken!!’ Handig start de vijfjarige Ruben de tablet op en begint enthousiast aan zijn favoriete spelletje. Maar heeft hij door hoeveel reclame hij te zien krijgt en wat dat met hem doet?

  • Praten met ouders over godsdienstige opvoeding

   Hoe vaak spreek je over de godsdienstige opvoeding met de ouders van de jongeren uit je klas? Welke plek heeft ‘christelijk identiteit’ op het lijstje van thema’s die je met ouders wilt bespreken? En hoe vind je het om daar met ouders over te praten? Albert de Vries en zijn collega’s zijn  benieuwd naar samenwerking tussen scholen en ouders bij de geloofsopvoeding.

  • Vijf succesfactoren bij een besturenfusie

   Besturenfusies zijn boeiende klussen voor Driestar managementadvies. De gezamenlijkheid staat voorop, maar er is ook veel aandacht voor behoud van de eigenheid en diversiteit van de verschillende scholen. Onderwijsadviseur Arjan Meerkerk noemt vijf belangrijke factoren voor een geslaagd besturenfusietraject.

  • Pelgrims in Colombia

   Zijn we toerist of pelgrim tijdens deze reis? Bij de start van deze reis, ergens op een plekje op Schiphol, werd ons deze vraag gesteld. Alle dagen daarna ging deze vraag met ons mee. En nu zijn we op de terugreis…. Ik kijk uit op de wolken, op stukken land en steden van Colombia. Dit land staat voor altijd in ons hart.

  • ‘Verhef je hart en niet je smartphone’

   Je kunt zeggen van paus Franciscus wat je wilt, maar als leider heb ik bewondering voor hem. Gisteren stelde hij op een mooie manier een van de irritantste bijeffecten van nieuwe media aan de orde: alles beleven via de lens en sociale media. Wat valt hieruit te halen voor leiders in school en kerk?

  • What's next? Verder met Engels in de basisschool

   "Hoe gaan we nu verder als jij hier stopt?", vraagt de directeur van de school waar ik een nascholingscursus Engels verzorg. Een goede vraag, want natuurlijk willen we dat de school verder komt met het goede Engelse lessen, ook als ik de deur achter me dichttrek.

  • Christelijk leiderschap, bestaat dat?

   Hebben christen-zijn en leiderschap nu veel of weinig met elkaar te maken? Ooit hield ik een lezing met de titel:“Christelijk leiderschap: gescheiden, latrelatie of huwelijk?” Ik verdedig in dit artikel het laatste. Ons christen-zijn geeft een geheel eigen kleur aan je beroepsbeoefening, zeker ook bij leiders. thema christelijk leiderschap. Hebben christen-zijn en leiderschap nu veel of weinig met elkaar te maken? Ooit hield ik een lezing met de titel:“Christelijk leiderschap: gescheiden, latrelatie of huwelijk?” Ik verdedig in dit essay het laatste. Ons christen zijn geeft een geheel eigen kleur aan je beroepsbeoefening, zeker ook bij leiders. Daarom kun je ook spreken over christelijk leiderschap.

  • Gods liefde in een Colombiaanse achterbuurt

   Colombiaanse christenen dragen hun geloof frank en vrij uit, zo zien pabostudenten tijdens een werkbezoek voor het project Geef ze een tien! In gesprekken, maar ook op en in gebouwen is de christelijke identiteit duidelijk zichtbaar. Alianne van de Kieft blogt erover.