Blogs

  • Vijf succesfactoren bij een besturenfusie

   Besturenfusies zijn boeiende klussen voor Driestar managementadvies. De gezamenlijkheid staat voorop, maar er is ook veel aandacht voor behoud van de eigenheid en diversiteit van de verschillende scholen. Onderwijsadviseur Arjan Meerkerk noemt vijf belangrijke factoren voor een geslaagd besturenfusietraject.

   Lees meer ›
  • Pelgrims in Colombia

   Zijn we toerist of pelgrim tijdens deze reis? Bij de start van deze reis, ergens op een plekje op Schiphol, werd ons deze vraag gesteld. Alle dagen daarna ging deze vraag met ons mee. En nu zijn we op de terugreis…. Ik kijk uit op de wolken, op stukken land en steden van Colombia. Dit land staat voor altijd in ons hart.

  • ‘Verhef je hart en niet je smartphone’

   Je kunt zeggen van paus Franciscus wat je wilt, maar als leider heb ik bewondering voor hem. Gisteren stelde hij op een mooie manier een van de irritantste bijeffecten van nieuwe media aan de orde: alles beleven via de lens en sociale media. Wat valt hieruit te halen voor leiders in school en kerk?

  • What's next? Verder met Engels in de basisschool

   "Hoe gaan we nu verder als jij hier stopt?", vraagt de directeur van de school waar ik een nascholingscursus Engels verzorg. Een goede vraag, want natuurlijk willen we dat de school verder komt met het goede Engelse lessen, ook als ik de deur achter me dichttrek.

  • Christelijk leiderschap, bestaat dat?

   Hebben christen-zijn en leiderschap nu veel of weinig met elkaar te maken? Ooit hield ik een lezing met de titel:“Christelijk leiderschap: gescheiden, latrelatie of huwelijk?” Ik verdedig in dit artikel het laatste. Ons christen-zijn geeft een geheel eigen kleur aan je beroepsbeoefening, zeker ook bij leiders. thema christelijk leiderschap. Hebben christen-zijn en leiderschap nu veel of weinig met elkaar te maken? Ooit hield ik een lezing met de titel:“Christelijk leiderschap: gescheiden, latrelatie of huwelijk?” Ik verdedig in dit essay het laatste. Ons christen zijn geeft een geheel eigen kleur aan je beroepsbeoefening, zeker ook bij leiders. Daarom kun je ook spreken over christelijk leiderschap.

  • Gods liefde in een Colombiaanse achterbuurt

   Colombiaanse christenen dragen hun geloof frank en vrij uit, zo zien pabostudenten tijdens een werkbezoek voor het project Geef ze een tien! In gesprekken, maar ook op en in gebouwen is de christelijke identiteit duidelijk zichtbaar. Alianne van de Kieft blogt erover.

  • Onderlinge verbondenheid in Colombia

   ‘Listos!’, klinkt het over het schoolplein. De vlaggen zijn gehesen, van Colombia en Nederland. Twintig jonge scouts zijn duidelijk trost op hun vaderland. Als ze hun volkslied zingen, klinkt daar pure passie in door. Pabostudent Noëlle de Heer geniet ervan. Ze is op werkbezoek in Colombia voor het project Geef ze een tien!. In deze blog deelt ze haar ervaringen.

  • Gastvrijheid: niet soft maar broodnodig!

   In samenwerking met de North West University heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek gedaan naar tolerantie. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat we vanuit christelijk perspectief beter kunnen denken in termen van ‘gastvrijheid’.

  • Wikken en wegen met Biesta’s driedeling

   Ook in het reformatorisch onderwijs dringt het gedachtegoed van professor Gert Biesta door. Met zijn driedeling kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming biedt hij de broodnodige bezinning op basale punten. Maar past dit wel bij het christelijk onderwijs?

  • Actief de Bijbel gebruiken in de klas

   Enkele weken geleden was er veel media-aandacht voor het Verus-onderzoek naar Bijbelgebruik op protestants-christelijke scholen. De media sprongen vooral in op één conclusie: leraren worstelen met de Bijbel in hun klas. Elsbeth Visser deed in de VS mooie inzichten op die kunnen helpen bij deze worsteling.

  • Vrijheid van onderwijs heeft pedagogische meerwaarde

   Christenen in Nederland zijn gelukkig te prijzen dat ze voor hun kinderen een school kunnen kiezen die past bij de opvoeding thuis, schrijft Rens Rottier.

  • Virtual reality: echt of nep?

   Virtual en augmented reality veroveren op een stormachtige wijze de markt en komen ook meer en meer het onderwijs binnen. Wat moeten we hiermee? Gaan we het omarmen of zijn er ook kanttekeningen te maken bij het gebruik? 

  • Verder kijken dan de diagnose

   Een frisse kijk op gedrag. Wat zit er achter gedrag van leerlingen en welke invloed heb jij daarop? Daar gaat ons symposium Passend onderwijs dit jaar over. Een voorbeeld.

  • Online pesten: tips voor ouders

   Ieder jaar word je er weer door opgeschrikt. Verschrikkelijke berichten in het nieuws van jongelui die een eind maken aan hun eigen leven. Vaak hebben deze jongelui een verleden waarin ze werden gepest.

  • Doe onderzoek naar Bijbelgebruik leraren op refoscholen

   Een onderzoek hoe leraren op reformatorische scholen de Bijbel gebruiken zou waardevolle informatie opleveren, betogen Corina Nagel en Elsbeth Visser.