Vier redenen om werk te maken van christelijk leraarschap 2 november 2023 Door Bram Kunz en Henk Vermeulen

Je staat voor de klas en je bent druk. Te druk voor bezinning, bijna. Toch is het belangrijk om na te denken over je roeping om christelijke leraar te zijn. Ons nieuwe boek Werk maken van christelijk leraarschap is bedoeld om je hierbij te helpen.

Het boek is gebaseerd op de christelijke schoolpedagogiek Gidsen (Bram de Muynck & Bram Kunz), maar het is helemaal gericht op jouw dagelijkse praktijk. In deze blog geven we je vier redenen om ermee aan de slag te gaan.

1. Je wordt er een betere leraar van

Waar is al dat bezinnen eigenlijk goed voor? Wij denken dat het helpt om een betere leraar te worden. Als leraar hou je er toch van om zelf ook iets nieuws te leren: een nieuwe kijk op je werk, een mooie verbinding tussen visie en praktijk.

Vanzelfsprekendheid en sleur zijn voor ons allemaal een bedreiging en stilstand is ook wat dit betreft achteruitgang. Het hoort gewoon bij leraarschap om er echt werk van te maken. In dit werkboek presenteren we onze visie op christelijk leraarschap, maar we dagen je ook uit om er zélf mee aan de slag te gaan.

2. Je hebt wat te melden in je team

Je collega’s zijn niet alleen mensen die net als jij met leerlingen werken. Je bent er ook om elkaar te helpen. Soms heel praktisch, door voor elkaar in te vallen. Maar je kunt ook denken aan het delen van nieuwe ideeën over je werk.

In het werkboek vind je allerlei verbindingen tussen theorie en praktijk. Daarbij reiken we allerlei onderwerpen aan voor een teambespreking. Want werk maken van christelijk leraarschap doe je vooral samen: als team.

3. Je leerlingen verdienen goed onderwijs

Bezinning is natuurlijk altijd nuttig, voor jezelf en voor je collega’s. Maar je doet het uiteindelijk voor je leerlingen. Je bent immers hun leraar! Dan zorg je er toch voor dat je ze iets goeds te bieden hebt? Als leraar draai je dan niet elk jaar dezelfde lessen af. Je denkt er opnieuw over na: hoe kan ik vandaag voor mijn leerlingen een gids zijn? Ook daar wil Werk maken van christelijk leraarschap je bij helpen.

4. Je wordt bepaald bij je roeping

Je werk is meer dan een baan. In ons werkboek zien we leraarschap als een roeping. Het hoge woord moet eruit: je bent door God geroepen om leraar te zijn. De Heere wil jouw werk gebruiken, om leerlingen toe te rusten voor dit leven, maar ook om ze voor te bereiden op het toekomende. Dát is je roeping.

Als je bedenkt dat je omgaat met leerlingen die geschapen zijn voor de eeuwigheid, ben je ook overtuigd van de noodzaak om echt werk te maken van christelijk leraarschap.

Ten slotte: misschien klinkt dat “werk maken” uit de titel nogal activistisch. Alsof wij het allemaal zelf moeten doen. Je hebt zeker een grote verantwoordelijkheid, maar echt werk maken van christelijk leraarschap is een oefening in afhankelijkheid van Christus. Alleen wie Hem gelooft, zal voor leerlingen een betrouwbare gids kunnen zijn.

Zo is werk maken van christelijk leraarschap allereerst een oefening in nederigheid en afhankelijkheid. Hopelijk kan ons werkboek ook daarin een dienst bewijzen.

We zijn graag bereid om over al deze dingen met teams in gesprek te gaan. Ook in het kader van het lectoraat Vorming van christelijke professionals, want daar gaat het ook om werk maken van christelijk leraarschap.

Meer informatie? Mail naar Henk Vermeulen of Bram Kunz.

Het werkboek vind je in onze webwinkel.

Bram-en-Henk.jpg