Ruimte voor twijfel voorkomt kerkverlating 29 september 2011

Gerard (20) is een van de vele jongeren in wie kerkverlating een gezicht krijgt. Deze week doet hij zijn verhaal in het Reformatorisch Dagblad, naar aanleiding van het rapport over kerkverlating van de Gereformeerde Hogeschool. Als belangrijkste reden om de kerk vaarwel te zeggen geeft hij aan dat hij niet meer kan geloven in de waarheid van de Bijbel, gezien de vele tegenstrijdigheden die er volgens hem in staan.

Door Janneke Westerink en Elsbeth Visser
 
Uit zijn verhaal blijkt dat hij weinig heeft gesproken over zijn vragen en twijfels bij de Bijbel en de kerk. Alleen met zijn moeder en broer, die ook brak met de kerk, voerde hij discussies. Hij vertelt echter niets over docenten of jeugdwerkers waar hij zijn twijfels kon uiten en die samen met hem op zoek gingen naar antwoorden.

Jammer, want het is juist heel belangrijk is om ruimte te bieden aan twijfels van jongeren. Dit blijkt uit een recent verschenen rapport van de Amerikaanse Fuller Theological Seminary over de belangrijkste factoren waardoor jongeren, opgegroeid in christelijke gezinnen, hun geloofsovertuiging behouden of verliezen als ze gaan studeren. Jongeren die ruimte krijgen om vragen en twijfels te uiten blijven vaker trouw aan hun christelijke levensovertuiging. Dit is zelfs nog belangrijker dan deelname aan jeugdwerk of het houden van Bijbelstudie.

Orthodox-gelovige jongeren groeien op in een wereld waarin het doen van absolute waarheidsclaims bijna onmogelijk is. Zeker wanneer zij na het bezoeken van een reformatorische school of protestants-christelijke school overgaan naar seculier vervolgonderwijs zullen zij ontdekken dat vanzelfsprekendheden die zij vanuit hun christelijke opvoeding meekregen, niet per definitie door anderen gedeeld worden.

Jongeren die dan al hebben nagedacht over moeilijke vragen en geworsteld hebben met twijfels blijken steviger in hun schoenen te staan. Ouders, docenten en kerkelijke jeugdwerkers spelen daarbij een grote rol. Juist zij kunnen tijd maken om ruimte te geven aan twijfels om zo uiteindelijk kerkverlating te voorkomen.