Religieuze jongeren als minderheid – het onderzoeken waard! 11 mei 2011

Voor het eerst in de geschiedenis zijn religieuze jongeren een minderheid geworden in Nederland. Dat blijkt uit cijfers uit het onlangs verschenen trendrapport 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen deze minderheid, die voornamelijk bestaat uit christen- en moslimjongeren, is een deel als orthodox te bestempelen. Juist over deze groep is op wetenschappelijk gebied weinig bekend.

Door Elsbeth Visser-Vogel en Janneke Westerink
 
Om wetenschappelijk inzicht te krijgen in deze speciale groep en om opvoeders handreikingen te kunnen doen, zijn wij in februari 2010 een promotieonderzoek gestart naar de religieuze identiteitsontwikkeling van orthodoxe christen- en moslimjongeren. Dit onderzoek voeren we uit als medewerkers van Driestar Educatief, in samenwerking met en mede gesubsidieerd door Universiteit Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit. Onze promotoren zijn prof. dr. C. (Cok) Bakker en prof. dr. M. (Marcel) Barnard. Dr. A. (Jos) de Kock is leider van de onderzoeksgroep.

In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe percipiëren orthodoxe christen- en moslimjongeren hun religieuze identiteitsontwikkeling? Daarbij zijn wij geïnteresseerd in waar hun religieuze identiteit uit bestaat, hoe hun religieuze identiteitsontwikkeling is verlopen, wie daarin een rol hebben gespeeld en welke relatie er is tussen de religieuze identiteitsontwikkeling en de maatschappij waarin zij leven.

Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews met christen- en moslimjongeren. Elsbeth Visser-Vogel zal zich richten op moslimjongeren en Janneke Westerink op christenjongeren.

Met deze weblog willen we met enige regelmaat iets voor het voetlicht brengen dat gerelateerd is aan jongeren en identiteit. Dat kan variëren van een wetenschappelijk artikel dat we op het spoor gekomen zijn  tot een gesprek dat we met jongeren hebben gevoerd. De weblog is bedoeld voor iedereen die betrokken is op de religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren.

Een weblog is een stem die zich zo nu en dan laat horen. We luisteren graag naar andere stemmen, wellicht een tegenstem. Reacties zijn daarom welkom!