Niet stoppen na 10 jaar 20 september 2018 Door Piet Murre

Toen ik in de derde klas van het voortgezet onderwijs terecht kwam, moesten we voor Engels een woordenboek aanschaffen: Engels-Engels. Het was niet langer de bedoeling om als leerling in een Engels-Nederlands woordenboek te kijken voor een woordbetekenis. Nu terugkijkend snap ik het waarom.

Mijn docenten voerden dit waarschijnlijk in omdat toen de teneur was dat ééntalige woordenboeken (E-E) beter waren voor het leerproces dan tweetalige (E-N). Dat ligt nu aanzienlijk genuanceerder. Ik moest hieraan denken tijdens het lezen van een recent uitgekomen boek How vocabulary is learned. Dit boek gaat namelijk over de verwerving van vocabulaire. Hebben mijn docenten van toen verkeerd gehandeld? Wat valt er van te leren?
 
Wellicht allereerst dit: deze docenten waren kennelijk op de hoogte van diverse onderzoeken in hun vakgebied. Onderzoeken waar ze ook actief wat mee aan de slag gingen. Ze hebben hun leerlingen laten delen in wat ze dachten dat het meest zou helpen op weg naar een betere beheersing van het Engels. Prijzenswaardig!  

Het tweede springt meer in het oog. Bij Duits en Frans gebeurde dit niet, daar mochten we gewoon de woordenboeken gebruiken die we zelf wilden. Als leerling viel me dit verschil niet echt op. Terugkijkend denk ik: dat klinkt niet erg logisch. Zou je Engels, Frans en Duits op zo’n verschillende manier leren? Zouden de talensecties destijds van elkaar geweten hebben hoe ze met nieuwe inzichten omgingen? En hoe zit dat met de vakgroepen van moderne vreemde talen anno 2018?

Een derde leerpunt voor mij is dat het blijven studeren in je vakgebied niet moet stoppen nadat je opleiding is afgelopen. En ook niet na 5 of 10 jaar na diplomering. Want achteraf is het in alle gevallen strikt vasthouden aan ééntalige woordenboeken te kort door de bocht gebleken. Het is dus de moeite waard om blijvend en regelmatig iets te lezen dat goed onderzocht en tegelijk praktisch genoeg is om je verder te helpen. Het boek waar ik hierboven naar verwees (Webb & Nation, 2017) is iets waar vermoedelijk vele docenten Moderne Vreemde Talen iets aan kunnen hebben. Wat dat betreft: aanbevolen!
 
Nav: Webb, S., & Nation, P. (2017).  How vocabulary is learned. Oxford: Oxford University Press.