Lunchdebat over geloof in je werk: zout of saus? 7 maart 2014

Hoe komt de christelijke identiteit op Driestar Educatief tot uiting? Wat is er te zien wanneer je het gebouw binnenkomt? Op 5 maart gingen studenten, medewerkers en gasten met elkaar tijdens de lunch in debat over identiteit in je werk. In de korte periode die de lunchtijd hen toeliet, werden diverse stenen in de vijver geworpen.

Door C.A. (Erna) van Dulken-den Besten MSc

Welkom

Een student reageert als volgt: ‘Ik ervaar hier drukte, gedrevenheid en aandacht voor elkaar’. Een gast die ook aanwezig is zegt: ‘Er is ruimte en licht, ook voor wie je bent en wat je denkt. Ik voel me welkom hier’. Een andere studente vindt dat er betrokkenheid is onderling en dat docenten en medewerkers dichtbij de studenten staan.

Verder met gesprek

Komen wij buiten de deur anders over dan binnen de muren van onze organisatie? En hoe gaat dat tijdens de colleges? De identiteit zou ook tijdens het lesgeven zichtbaar moeten zijn. In het Reformatorisch Dagblad is een discussie gaande naar aanleiding van een artikel met de stellende titel ‘Revival christelijk onderwijs noodzakelijk’. Een docent onder de aanwezigen stelt dat het in het lesgeven gaat om de manier van kijken, om de manier van lesgeven. Neem je de ander serieus? Het gaat erom dat je je als docent bewust bent van wat je doet.

‘Er is ruimte en licht, ook voor wie je bent en wat je denkt. Ik voel me welkom hier.’


Een ander vraagt zich af of het uitmaakt van wie een kind een rekenles krijgt. Dat kan toch even goed door een leerkracht die God niet kent? Die zal net zo gedreven zijn en het kind serieus nemen. Daarop reageert iemand met de volgende vraag: ‘Zijn wij bekeerd of niet?’ Een student stemt daarmee in: ‘Het moet uit je hart komen, het kan geen checklistje zijn’. Een docent is bang dat de vraag over bekering het gesprek laat opdrogen. Deze vraag is erg belangrijk, maar dan moeten we wel verder gaan met het gesprek over identiteit in je werk.

‘Een christen is als een slak die over deze wereld kruipt en altijd een spoor achterlaat.’


Een andere studente denkt dat je alsnog waarden en normen kunt overbrengen vanuit wat je drijft en wat je wilt. Welke waarden en normen zijn het dan? Volgens één van de docenten is de kernvraag voor een docent of je Jezus Christus kent.

Slakkenspoor

Een andere docent gebruikt in dat kader het beeld van een slak. ‘De christen is als een slak die over deze wereld kruipt en altijd een spoor achterlaat’. Je moet jezelf aan het einde van de dag afvragen wat je hebt gedacht, gedaan en waar je je geld aan hebt uitgegeven. Het gebeurt weleens dat je graag bij iemand wilt zijn, gewoon omdat het fijn is. Deze christen laat duidelijk een spoor na. Naast de vraag of je Christus kent geldt ook: ‘Toon mij uw geloof uit uw werken’ (Jakobus 2: 18). Volgens een andere docent is het niet automatisch zo dat wanneer je Christus kent, dat direct zichtbaar is in je werken. Daarom is bewustwording daarvan zo belangrijk voor de christelijke docent.

Eer van God

Tijdens een les kunstbeschouwing vroeg een docent aan de studenten: ‘Is dat wat je doet tot eer van God, ook in de kunst?’ Dat sprak de studente erg aan. Gaat het mij om de eer van God?

Met een hoofd vol gedachten verlaten alle aanwezigen de zaal. Genoeg stof om over na te denken voor de rest van de dag. Hoeveel sporen zullen er vanuit de zaal getrokken worden?