Het nut van vakken in drie nepantwoorden 8 februari 2019 Door Piet Murre

Samen op de bank. Vraagt mijn zoon plotseling: ‘Pap, wat heb je nu aan Latijn?’ Samen aan het eten. Vraagt plotseling een VO-collega: ‘Hoe onderbouw je nu dat we dit vak moeten aanbieden?’ Samen in het lokaal. Zegt een leerling: ‘Waarom is aardrijkskunde eigenlijk belangrijk?’ Kortom, het nut van schoolvakken en haar drieërlei aanleiding, drieërlei antwoord, drieërlei vrucht - en een enkel woord ter toepassing. In 300 woorden.

Drieërlei antwoord. Op de vraag van mijn zoon zou ik natuurlijk kunnen zeggen dat Latijn in een identiteitscrisis zat na het afschaffen ervan als voertaal. Vervolgens is een nieuwe legitimatie bedacht, namelijk dat je er zo goed van leert denken en analyseren[1]/[2]. Maar dat zeggen wiskundigen ook[3]. En moderne vreemde talen die zich richten op kunnen communiceren gebruiken de voor dat doel ongeschikte grammatica-vertaalmethode van Latijn na 100 jaar helaas soms nog steeds…

Mijn VO-collega zou ik kunnen zeggen: 'Andere scholen hebben dit vak ook, dus als je het niet aanbiedt verlies je leerlingen'. De leerling bij aardrijkskunde krijgt als antwoord dat het moet van de regering en hij er straks examen in moet doen.
 
Drieërlei vrucht. Ik heb het geprobeerd, maar hoe waar het ook was, mijn zoon trapte er niet in. Dit antwoord motiveerde hem niet echt. Op antwoord twee was de vrucht dat concurrentieoverwegingen toch wel een heel platte onderbouwing vormen. En antwoord drie levert een leerling eerder een gevoel van dwang op, dan besef van de intrinsieke zinvolheid van een vak, in dit geval dus aardrijkskunde.
 
De toepassing. Bij een echte vraag hoort een écht antwoord. Hoe het vroeger ging, wat anderen doen en wat moet van anderen is van belang maar op zichzelf niet afdoende. Echte antwoorden graven dieper. 

Ook op zoek naar echte antwoorden? Denk met ons mee over schoolvakken en didactiek tijdens ons jaarlijkse symposium christelijk leraarschap, dit jaar op 11 april. Welkom!


[1] Richards, J.C., Rodgers, T.S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, p. 248
[2] Rooy, de P. (2018). Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Amsterdam: wereldbibliotheek, p.124
[3] Bradley, J., Howell, R. (2011). Mathematics through the eyes of faith. New York: Harper Collins, p.5