Herbergzaam onderwijs 13 februari 2024 Door Elma Nobel, lid kenniskring Herbergzaam Onderwijs

Waar associeer jij een herberg mee? Met warmte in deze koude dagen? Of met gezelligheid en het één en ander voor de inwendige mens? In een herberg ben je doorgaans niet alleen. Het is juist de gastvrijheid die centraal staat in de herberg. Of zijn er nog steeds herbergen die zeggen: ‘geen plaats’, zoals Jozef en Maria ondervonden.

Herbergzaam onderwijs: elke leerling, elke student is welkom. Ruimte voor iedereen. Waarom? Omdat ieder mens een schepsel van God is. Omdat ieder mens iets weerspiegelt van Hem. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Dat is iets om vast te houden als de praktijk van de herbergzaamheid soms anders laat zien.
Vanuit die praktijk weten we dat niet elke school elke leerling of student kan begeleiden in het leerproces en op weg naar een plaats in de maatschappij.
 
Wat we tot nu toe als kenniskring rondom het lectoraat Herbergzaam Onderwijs ontdekt hebben, is dat het heel belangrijk is om als collega’s samen op te trekken in de herberg. Het is goed als de herbergier zelf weet wat hij moet doen en overtuigd is van zijn kunnen – zogenaamde self-efficacy - maar nog beter is het wanneer hij goed kan samenwerken met al zijn personeel – de collectieve self-efficacy. Samenwerken in de smalle en brede zin van het woord.

Als collega’s samen optrekken binnen je eigen school. Hoe kunnen ervaren collega’s nieuwe collega’s goed op weg helpen? Juist om te leren omgaan met de diversiteit aan gasten in de herberg?
 
Herbergzaam onderwijs kan ook betekenen dat je zegt dat de herberg te vol is en dat de bediening gevaar loopt. Dat kan te maken hebben met de explosiviteit van de gasten – een veel genoemd probleem – maar vergeet ook de teruggetrokken, stille disgenoten niet.

Het kan betekenen dat je goed moet samenwerken met andere herbergen. Een goed functionerend samenwerkingsverband van herbergiers. Is er bij jou personeelskrapte? Zitten jouw collega’s aan hun plafond of zijn er veel zieken? Eerlijk en oprecht grenzen stellen is een kunst apart. Juist omdat je begrenzing niet direct met het gastvrije karakter van een herberg associeert. Je kunt herbergzaamheid dan ook zien in een groter verband. Ook tussen herbergen is ‘collectieve self-efficacy’ nodig. Elkaar tot hand en voet zijn in de herberg zelf, maar ook oog hebben voor de sterkten en zwakten binnen de andere herbergen.
 
Bij de kenniskring Herbergzaam Onderwijs leggen wij de nadruk op de herbergier: wat heeft die nodig om de herberg te laten floreren? Dat onderzoeken we door verschillende herbergen te bezoeken en op zoek te gaan naar zowel knellende situaties als good practices.
 
Want het uitgangspunt dat ieder mens – hoe schoon of hoe ‘gehavend’ ook – een schepsel is, maakt dat we niemand in de kou kunnen laten staan.
 
Elma Nobel is lid van de kenniskring Herbergzaam Onderwijs

Lectoraat Herbergzaam onderwijs

Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam onderwijs via onderstaande video:

Meer interessante blogs van het lectoraat