Geen christelijk sausje, maar een voedingsbodem 15 maart 2021 Door J.J. (Hanna) de Jong MA

Hoe vaak komen er gouden momenten in jouw les voorbij - zo’n moment dat er even iets oplicht wat het alledaagse overstijgt? Vaak heb je als leraar daarbij het idee dat het je gegeven wordt. Maar dat is niet het hele verhaal, merken wij als we met leraren aan de slag gaan en gebruik maken van What If Learning.

Ik ga uit van vier plekken waar je het christelijk geloof kunt verbinden aan je onderwijs, namelijk:

  • Persoon van de leraar: je voorbeeldrol, maar bijvoorbeeld ook dat je voor de klas bidt;
  • Normen & waarden: hoe je met elkaar omgaat, de klassenregels of welk gedrag je stimuleert;
  • Lesinhoud: bijvoorbeeld Bijbelse geschiedenis, kerkgeschiedenis of dat je over de Bijbel spreekt bij biologie of Nederlands;
  • Pedagogiek/didactiek: welke leermiddelen gebruik je, welke voorbeelden geef je (geef je überhaupt voorbeelden?) of hoe geef je feedback.
 
In What If Learning staat met name die laatste centraal. Het gaat om de vraag hoe er geleerd en onderwezen wordt, en daarbij worden vaak onbewuste keuzes gemaakt en wordt geen expliciete relatie gelegd met het christelijk geloof. Door kleine aanpassingen te doen aan je les, kun je je les soms op een eenvoudige manier meer vormend laten zijn voor de leerlingen. What If Learning stimuleert daarbij dat leraren niet zelf het wiel hoeven uit te vinden hóe ze dat kunnen doen, maar dat je als leraar gebruik kunt maken van bestaande strategieën en uitwisseling met collega’s.
 
In een van onze onderzoekstrajecten hebben we daarmee geoefend met drie leraren uit het basisonderwijs. Na afloop van het traject vatte een van de leraren het als volgt samen: “Aanvankelijk kreeg ik de indruk dat What If Learning een mooi sausje over mijn onderwijs is. (…) Toch merkte ik gedurende het uitvoeren van de opdrachten dat lessen echt meer betekenis krijgen en een eenheid vormen met onze identiteit. Niet altijd zijn de ‘gouden momenten’ te plannen, echter, de voedingsbodem hiervoor kan wel rijker worden door het ‘christelijke’ in mijn lessen niet te laten afhangen van mijn inspiratie op dat moment of niet-geplande zaken die zich voordoen, maar door dit zorgvuldig te overdenken.”