Gastvrijheid: niet soft maar broodnodig! 30 oktober 2017 Door Elsbeth Visser

In samenwerking met de North West University heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek gedaan naar tolerantie. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat we vanuit christelijk perspectief beter kunnen denken in termen van ‘gastvrijheid’.

Als je tolerant bent, ben je passief verdraagzaam. Gastvrijheid heeft een actieve houding. Driestar onderzoekscentrum was aanwezig op een conferentie in Grand Rapids. Dr. Christine Pohl sprak hier over gastvrijheid in het onderwijs.

Toepassen van gastvrijheid in het christelijk onderwijs

Christine Pohl pleit voor het toepassen van gastvrijheid in het christelijk onderwijs. Bij gastvrijheid denk je al snel aan soft gedrag: lief zijn voor iedereen en mensen uitnodigen voor een maaltijd. Pohl laat echter zien dat gastvrijheid een belangrijke uiting kan zijn van het christelijk gehalte van onderwijs. Ze ging  hierbij terug op de Bijbel waar blijkt dat Jezus Zelf Gastheer was, Gast maar ook het Brood. Op basis van haar lezing noem ik een paar wijze lessen over wat het betekent om gastvrij te zijn in je onderwijs:
  • Gastvrij ben je als dit voor iedereen geldt. Het is makkelijk om gastvrij te zijn voor mensen die je liefhebt en kent. Maar ben jij ook gastvrij voor een onbekende, een vreemdeling of een leerling die je mogelijk wat minder ligt?
  • Gastvrij ben je als je niets terugverwacht. Als je veel geeft aan leerlingen omdat je er uiteindelijk zelf beter van wilt worden, kun je dit niet gastvrij noemen. Gastvrijheid heeft het mysterie in zich dat je denkt alleen te geven, terwijl je toch ontvangt.
  • Gastvrijheid betekent meer dan een eenmalig bezoekje. In hoeverre ben je geïnteresseerd in de leerling? Hoeveel tijd wil je geven aan de ander? Pohl beweert dat tijd het mooiste is dat je kunt geven. Als je zegt geen tijd te hebben, zeg je eigenlijk dat je belangrijker dingen te doen hebt.
  • Gastvrijheid schat de ander op waarde. Als een echte gastheer ontdek je de gaven van de gast. Maak je gebruik van de gaven van leerlingen, of ben je niet geïnteresseerd wat hun bagage is? Binnen het onderwijs is het belangrijk om aan te sluiten bij wat ze al weten. Leerlingen weten meestal meer dan ze denken, ze hebben alleen vaak nog niet het juiste vocabulaire. Als gastvrije leraar vraag je de leerling op welke manier hij kan bijdragen aan het leerproces.

Voorwaarden bij gastvrijheid in het onderwijs

Christine Pohl noemde daarbij wel twee voorwaarden bij gastvrij zijn in het onderwijs. Allereerst moeten er veiligheid, structuur en regels zijn. Leerlingen kunnen namelijk ook misbruik maken van je gastvrijheid. Ten tweede moet gastvrijheid niet instrumenteel ingezet worden, maar een manier van leven zijn.

Gastvrijheid, een belangrijke waarde in christelijk onderwijs. Mocht je eens twijfelen of je als christen gastvrij moet zijn? Lees dan eens Mattheus 25: 31-46. Gebaseerd op dit Bijbelgedeelte zei Christine Pohl: ‘Open de deur voor de vreemdeling, want wellicht is het Jezus Die op de deur klopt.’ Misschien kan dit citaat je over de drempel helpen.