Eens - en steeds weer 22 september 2022 Door P.M. (Piet) Murre

De eerste studiedagen van het cursusjaar zitten er weer op. Met enig geluk is zo’n dag een succes en vinden de deelnemers het inspirerend. De vraag is wel wat het langetermijneffect is. Onderzoek laat zien dat het beter is om gedurende langere tijd met hetzelfde thema aan de gang te gaan.

Omdat er zoveel onderwerpen zijn die vragen om momenten van scholing, gezamenlijke visievorming en dergelijke, is het vaak zo dat studiedagen, inspiratiemomenten, cursussen in een schooljaar elk aan een eigen thema besteed worden. In één samengebald moment komt een onderwerp naar voren dat (als het enigszins meezit) door ieder van de aanwezigen belangrijk wordt gevonden. Niet zelden eindigt zo’n moment ook met de verzuchting dat ‘we er eigenlijk mee verder zouden moeten’.

Eenmalige acties hebben weinig effect
Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van scholing in het onderwijs. Uiteindelijk gaat het er immers om dat niet alleen de leerkrachten hun werk beter kunnen doen, maar dat leerlingen daar iets van merken. De grote lijn in die onderzoeken is dat eenmalige acties doorgaans geen effect hebben. Minder dan 15 uur heeft geen zin, zeker niet als het niet verspreid is over een aantal maanden. 30 tot 100 uur, verspreid over ongeveer een jaar heeft veel vaker een aantoonbaar effect op leerlingen (Department of Education & Training, 2005; Darling-Hammond et al., 2009). Ook ons eigen onderzoek binnen professionele leergemeenschappen waarin gewerkt werd aan lesgeven vanuit christelijk perspectief bevestigt dat langere tijd met een thema bezig zijn echt kan helpen.

Langer traject met meer diepgang is zinvoller
Natuurlijk geven we vanuit Driestar educatief altijd graag onze medewerking aan studiemiddagen en cursussen. Echter, scholen, docenten en leerlingen zouden er meer aan hebben als er minder onderwerpen per jaar aan bod komen en dat op die onderwerpen een langer traject met meer diepgang georganiseerd wordt. Scholen die dat voor elkaar krijgen, onder meer door scherpere keuzes te maken en te bezien wat er nu vooral toe doet, hebben daar baat bij gehad.

De eerste studiedagen van het cursusjaar zitten er weer op. Dat er nog vele mogen volgen.

Bronnen:

  • Darling-Hammond, L., Wei, R., Andree, A., Richardson, N., & Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession: A status report on teacher development in the United States and abroad. Dallas, TX: National Staff Development Council. 
  • Department of Education & Training (2005). Professional Learning in Effective Schools. The Seven Principles of Highly Effective Professional Learning. Melbourne: Department of Education & Training.