Education for almost all, versus education for all 20 februari 2020 Door Dr. N.J. (Neely Anne) de Ronde

“Je hebt mensen met een beperking en mensen die denken dat ze geen beperking hebben.” Minister Arie Slob had een rake binnenkomer op de conferentie naar inclusiever onderwijs. In deze blog beschrijft Neely Anne de Ronde, lector inclusieve klassen, lessen en tips van deze conferentie.

Verschil zou de norm moeten zijn en we moeten vooral kijken in de praktijk naar wat er wel kan, zei Slob. Dat doet de beweging naar inclusiever onderwijs en daarom is de Conferentie Inclusiever onderwijs een mooi initiatief. Ruim zes honderd mensen uit het onderwijs zijn naar Bussum afgereisd voor deze conferentie om input te krijgen over het realiseren van inclusiever onderwijs en goede praktijken te delen. De centrale boodschap op de dag: verfijn het passend onderwijs-stelsel, benut daarvoor de goede voorbeelden die er zijn, zodat inclusiever onderwijs beter van de grond komt.

Onderwijs voor iedereen is een mensenrecht

Naast minister Slob zijn er diverse andere sprekers, waaronder Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de mens en Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken. Iedereen is het erover eens dat inclusiever onderwijs een mooi maatschappelijk streven is, maar dat er nog wel wat hobbels zijn te nemen om het te verbeteren. Wat we nodig hebben: meer handen in de klas, meer expertise vanuit het speciaal onderwijs laten doorvloeien in het regulier onderwijs en onderwijs en zorg beter op elkaar afstemmen. Adriana van Dooijeweert doet daar een schepje bovenop: het is een mensenrecht dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat er nog steeds zoveel thuiszitters zijn, zou dus niet moeten kunnen.

5 tips van professor Ainscow

Professor Mel Ainscow houdt de hoofdlezing. Hij doet veel onderzoek naar hoe je inclusiever onderwijs voor elkaar kunt krijgen. Hij noemt het verschil tussen “education for almost all” versus “education for all”. Zijn centrale boodschap is dat het gaat om “the collective will to make it happen”. Het is een sociaal en complex proces, wat nooit af is, maar wel de moeite waard om aan deel te nemen. Ainscow geeft vijf tips voor scholen die ik hier graag deel:
  1. Zorg voor een duidelijke definitie van inclusie en van gelijke kansen voor alle leerlingen.
  2. Breng belemmerende factoren in kaart die de ontwikkeling van inclusiever onderwijs op jouw school bemoeilijken. Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende expertise of geen korte lijntjes met gemeente of samenwerkingsverband waardoor besluiten lang duren.
  3. Zorg ervoor dat leerkrachten ondersteund worden in het toewerken naar meer inclusie.
  4. Zorg ervoor dat alle leerlingen mee kunnen doen en pas je onderwijs daarop aan.
  5. Betrek de gemeenschap bij je ideaal van inclusiever onderwijs.

Platform om kennis te delen

Het klinkt makkelijk, maar hoe doe je dit in de praktijk? In de middag delen we tijdens verschillende workshops positieve voorbeelden. Op het platform Naar inclusiever onderwijs zijn verschillende goede praktijken te vinden. Hier kun je ook in contact komen met anderen om via regionale netwerken kennis en ervaringen te delen.

De hele conferentie in een notendop? Luister het interview met Teun Dekker terug op de website van radio 1. Teun Dekker is directeur-bestuurder van de Kroevendonk, een school die al jaren werkt aan inclusiever onderwijs.

Contact

Ook vanuit Driestar educatief proberen we via onderzoek en advies scholen op weg te helpen om inclusiever te werken. Wil je meedoen, of heb je zelf mooie praktijkvoorbeelden, laat het ons weten.
 
Dr. Neely Anne de Ronde-Davidse is als lector inclusieve klassen verbonden aan het onderzoekscentrum van Driestar educatief