Christelijke les samen met de startende leraar 12 april 2021 Door J.J. (Hanna) de Jong MA

Als je net afgestudeerd bent en voor het eerst je eigen klas hebt, zijn er veel dingen die je energie vragen. Zoals iemand pas zei: “Je bent volop bezig om je staande te houden.” Hoewel je op de pabo of LVO bezig bent geweest met het nadenken over en ontwerpen van ‘christelijke lessen’, verdwijnt dat in die intensieve tijd dan ongemerkt wel weer eens naar de achtergrond. Het is wel belangrijk, maar niet urgent omdat je allereerst geconfronteerd wordt met de sfeer in de groep en de leerdoelen die aandacht vragen.

Stimulans door schoolleiding

Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft in de afgelopen tijd meerdere onderzoeken uitgevoerd waarbij What If Learning werd gebruikt. Een van de trajecten gaf ons als onderzoekers veel inspiratie omdat we zagen hoe startende leraren door hun schoolleiding werden gestimuleerd en ondersteund om juist aan het begin van hun loopbaan bewust aandacht te hebben voor het versterken van christelijk onderwijs. Ik noteer wat wij hiervan hebben geleerd, en hoop dat het een voorbeeld is voor andere schoolleiders. 

Ruimte en verwachting

In dit geval betrof het een intervisiegroep van leraren die sinds een of twee jaar in het basisonderwijs aan de slag zijn. Onder leiding van twee ervaren leraren komen zij regelmatig bij elkaar en bovendien doen de ervaren leraren ook lesbezoeken. Er is veel ruimte voor de inbreng van vragen die bij de startende leraren leven, maar sommige thema’s worden ook vanuit de schoolleiding ingebracht. De startende leraren ervaren hierdoor de ruimte om stil te staan bij wat belangrijk is. Bovendien gaat het belang van de intervisiegroep ook gepaard met grote verwachtingen van de schoolleiders. De vraag was bijvoorbeeld of wij er in onze bijdrage op gericht wilden zijn hoe de startende leraren hun collega’s in de school kunnen inspireren. 

Samenwerking

We leerden ook opnieuw dat samenwerking veel meerwaarde heeft. In dit geval werkten de onderzoekers/onderwijsadviseurs samen met de ervaren leraren. In de lesbezoeken die de ervaren leraren deden, werd erop doorgegaan wat tijdens de bijeenkomst over What If Learning aan de orde kwam. Op die manier konden de nieuwe ideeën die werden aangereikt, meer geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk van startende leraren – en bood dat ook nog mogelijkheden om aan te sluiten bij de eigenheid van iedere startende leraar. Dat werd door de startende leraren erg gewaardeerd.