Christelijk onderwijs = inclusiever onderwijs 22 april 2021 Door N.J. (Neely Anne) de Ronde-Davidse

Hoe mooi is het als we ervoor kunnen zorgen dat op jonge leeftijd kinderen niet naar speciale scholen gaan, maar binnen het regulier onderwijs naar school kunnen? Juist ook binnen het christelijk onderwijs? In dit artikel beschrijven Neely Anne de Ronde (lector inclusieve klassen Driestar educatief) en Klaas Koelewijn (directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen en projectleider Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit) hoe we kunnen werken aan deze mooie, maar ook ingewikkelde opgave.

Dit artikel verscheen eerder op identiteitsplein.nl

In het Nederlands Dagblad van 28 januari 2021 hielden Henk-Willem Laan en Tim Vreugdenhil een krachtig pleidooi voor christelijk inclusief onderwijs. Ze legden de vinger op de zere plek: mensen met een beperking zijn een van de meest eenzamen van onze samenleving. Hoe mooi is het als we ervoor kunnen zorgen dat op jonge leeftijd kinderen niet naar speciale scholen gaan, maar binnen het regulier onderwijs naar school kunnen? Alle kinderen leren op die manier samen te leven, samen te werken, samen te spelen, en dat voorkomt dat kinderen zich sociaal ge├»soleerd voelen. Het draagt uit dat je als christelijke school herbergzaam wilt zijn. Je kijkt niet weg zoals de priester en de Leviet, maar bent net als de barmhartige Samaritaan oplettend. Je ziet de noden van je medemens en bent bereid te helpen en zorg te dragen voor naasten die dat nodig hebben. Dat is op en top inclusief.

Dat het bieden van meer thuisnabij onderwijs geen makkelijke opgave is, beseffen we heel goed. Toch zien we veel ontwikkelingen richting inclusiever onderwijs. Samenwerkingsverbanden, scholen en ook lerarenopleidingen zijn volop bezig hun steentje bij te dragen. De overheid zet er ook op in en het platform Naar Inclusiever Onderwijs biedt veel mooie voorbeelden van hoe je inclusiever onderwijs in praktijk kunt brengen.

Hoe kun je werken aan inclusiever onderwijs?

Dat lees je op de website van identiteitsplan.nl. Klik hier om naar het hele artikel te gaan.