Bijbelbreed; Het bouwen van een koepel 28 maart 2022 Door J.H. (Jan) van Doleweerd

Draag ik wel bij aan de godsdienstige vorming van mijn leerlingen? Ik heb ze slechts één jaar bij me.’ Een collega uit het voortgezet onderwijs voegt eraan toe: ‘Ik slechts enkele uren per week.’ Toch, hoe klein het stukje ook is dat je met je leerlingen meewandelt op de weg van het leven, het is van betekenis.

Grote uitvinders deden vaak niet meer dan de laatste ontbrekende schakel aan een ketting toevoegen. Dus niet de tijd dat je een leerling bij je hebt, doet ertoe. De focus is belangrijk, van jou, je collega’s en van de andere opvoeders. En voor christelijke opvoeders is er één oogmerk, één centrum, namelijk Christus Jezus.

Uit de Latijn sprekende vroege kerk kennen we woestijnmonnik Abraham. Hij vergeleek de geestelijke weg van mensen met de bouw van een koepelgewelf. Je weet wel, zo’n bijzondere dakconstructie in een oude kerk die, zonder dat er een balk aan te pas komt, een groot gewicht kan dragen.

Het belangrijkste bij de bouw van een koepel is het middelpunt. Bij iedere steen die je legt, bij iedere omtrek die je maakt, moet je je laten leiden door een zeer precies middelpunt. Laag na laag trek je rond dit middelpunt de koepel op. Als je probeert te bouwen zonder naar dit middelpunt te kijken, kun je prachtige stenen neerleggen, maar je zult geen mooie ronde lijnen krijgen. Woestijnmonnik Abraham, tevens bekend onder de naam Johannes Cassianus, zegt dan dat je steeds moet terugkeren tot de waarheid, naar dat ene punt van de brede en hoge bouw.

Godsdienstige vorming is als het bouwen van een koepel. Twee bewegingen grijpen in elkaar. Aan de ene kant is Christus aanwezig met Zijn Woord en met Zijn Geest. Hij is de Waarheid. Hij is het heilige Midden. Aan de andere kant zijn er de leraren die steen na steen en laag na laag de koepel laten ontstaan. Dat is het praktische doel, maar het einddoel is het geheel dat uitkomt in het midden. En je kunt de koepel niet bouwen als je niet gericht bent op dit centrum. Hoe belangrijk is het dat afzonderlijke opvoeders gericht zijn op hetzelfde einddoel: het kennen van en leven met Christus en dat leerlingen laag naar laag gevormd worden met het oog op Hem. Dan maakt het niet uit of je kort of lang met leerlingen meeloopt. Als het oogmerk maar hetzelfde is.

Koepelbouw is een kwetsbaar en broos gebeuren. Een scheve steen, een klein stootje en het hele bouwsel stort in elkaar. Maar als de koepel klaar is, is hij sterk en krachtig. Vanuit het midden krijgen de afzonderlijke stenen hun hechte plaats en innerlijke kracht. Dat is als alle krachtlijnen in de godsdienstige vorming samen komen in Hem Die gezegd heeft: ‘Ik ben de Waarheid en het Leven'

Deze blog verscheen eerder als column in DRS Magazine.