Actief de Bijbel gebruiken in de klas 26 oktober 2017 Door Elsbeth Visser

Enkele weken geleden was er veel media-aandacht voor het Verus-onderzoek naar Bijbelgebruik op protestants-christelijke scholen. De media sprongen vooral in op één conclusie: leraren worstelen met de Bijbel in hun klas. Elsbeth Visser deed in de VS mooie inzichten op die kunnen helpen bij deze worsteling.

Volgens het Verus-onderzoek kan deze worsteling op verschillende manieren tot uiting komen. Veel leraren worstelen ermee hoe ze de Bijbel moeten overbrengen op de leerlingen. Dat komt omdat bijvoorbeeld omdat een docent zelf weinig met de Bijbel heeft, of omdat de hele klas niets meer van de Bijbel weet. Het komt echter ook voor bij leraren op christelijke scholen waar bijna alle leerlingen christelijk opgevoed worden, maar waar een enkeling in de klas een andere opvoeding krijgen. Voor zo’n leraar kan het een hele worsteling zijn: Wat breng ik over? Hoe kan ik de verbinding blijven zoeken met deze leerling? Bied ik ook nog ruimte voor de interpretatie van de ander? Deze vragen kunnen ook herkenbaar zijn voor leraren op reformatorische scholen.

Niet alleen tijdens de dagopening

Afgelopen weekend bezocht ik met een aantal Driestar educatief-collega’s een congres in Grand Rapids. We deelden daar zelf van de kennis die we hier in Nederland hebben opgedaan, maar raakten ook geïnspireerd door lezingen en workshops van docenten uit de VS en Canada. Het was bijzonder om te horen hoe vanzelfsprekend deze docenten het christelijk geloof combineren met hun onderwijs. De Bijbel krijgt op zo veel verschillende manieren een rol in het onderwijsproces. En echt niet alleen tijdens de dagopening!

Actieve rol als christen

We luisterden ook naar een lezing van de bekende prof. Trevor Cooling. Hij ging vooral in op hoe wij de Bijbel kunnen gebruiken in het christelijk onderwijs. Zijn boodschap was: als we willen dat leerlingen in staat zijn een actieve rol als christen te hebben in de maatschappij, dat de leerling dan op school al geleerd moet hebben om zich te verhouden tot andere inzichten.

De Bijbel actief gebruiken

Een goede manier om te dit te oefenen is door de Bijbel actief te gebruiken in het onderwijs. Een leerling moet leren de ander te begrijpen en moet weten dat er verschillende interpretaties zijn. Hij moet zich daarnaast ook bewust worden van zijn eigen interpretaties. Prof. Cooling liet met voorbeelden zien dat een Bijbeltekst in elke context anders begrepen kan worden. Daarbij zei hij echter niet dat het niet uitmaakt welke uitleg je hanteert. Een uitleg moet namelijk altijd consistent zijn met de rest van de Bijbel. Dat dit wat van de leraar in kwestie vraagt, moge duidelijk zijn.

De inhoud van Collings lezing gaan we binnen Driestar educatief verder doordenken. We zullen onderzoeken in hoeverre we deze inzichten kunnen gebruiken voor het christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland.

Elsbeth Visser, docent en onderzoeker bij Driestar educatief, werkte namens de Protestantse Theologische Universiteit mee aan het onderzoek in opdracht van Verus.