Interactieve expertmeeting: Hoe open?! Over openheid in de reformatorische geloofsopvoeding

Van16 november 14:30
tot16 november 18:30
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Reformatorische jongeren komen in toenemende mate in aanraking met andere ideeën en perspectieven. Dit is waardevol, maar ook vaak spannend, zowel voor hen als voor hun opvoeders. Herken je dit als opvoeder of als betrokkene bij de geloofsopvoeding van reformatorische jongeren? Dan ben je van harte welkom om tijdens deze interactieve expertmeeting met ons mee te denken!

Promotieonderzoek

Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat en Hanna de Jong-Markus hebben beide vanuit Driestar educatief een promotieonderzoek afgerond waaruit blijkt dat het ontmoeten van andersdenkenden jongeren veel brengt, maar ook voor vragen stelt. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat het ontmoeten van anderen of andere ideeën waardevol voor kinderen/jongeren is, terwijl dat in de reformatorische geloofsopvoeding niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren. 

Deze middag is een eerste verkenning van dit vraagstuk. We willen met elkaar nadenken wat het betekent voor opvoeders en anderen die betrokken zijn bij reformatorische jongeren en zich herkennen in het spanningsveld dat wordt ervaren rondom openheid.

Interactieve expertmeeting

De bijeenkomst zal bestaan uit drie delen. Tijdens het eerste deel van het programma zullen Anne-Marije en Hanna een aantal bevindingen en thema's uit onze onderzoeken delen met betrekking tot openheid en omgang met religieuze diversiteit in de geloofsopvoeding van reformatorische jongeren.

In het tweede gedeelte komen de meningen van een aantal experts aan bod, onder wie Dick van Meeuwen (landelijk partijvoorzitter SGP en voormalig bestuurder VO), Eva-Anna Meijer-Kater (Driestar educatief), Gerdien Lassche (Reformatorische Oudervereniging) en Jaco Pons (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten). Zij zullen kort reageren op de bevindingen en de vraag beantwoorden in hoeverre hetgeen geschetst wordt, herkenbaar is.

Na de pauze is er tenslotte een interactief gedeelte met alle aanwezigen. Aan de hand van de gedeelde bevindingen en de reacties van experts gaan we met elkaar in gesprek gaan over hoe we de geschetste bevindingen en ervaringen kunnen duiden en wat dit mogelijk betekent voor de praktijk van geloofsopvoeding en onderzoek hiernaar.

Programma

14.30 uur                            Inloop met koffie en thee
15.00 uur Presenteren van onderzoeksresultaten
15.30 uur Reactie van experts vanuit de praktijk
15.45 uur Pauze
16.00 uur Interactieve bespreking met alle aanwezigen
17.00 uur Maaltijd
18.30 uur Afsluiting

Kosten

Het bezoeken van de interactieve expertmeeting kost € 25,-, inclusief het koffie-/theemoment en het diner.

Let op: Beperkt aantal plaatsen!

In verband met een kleinschalige opzet van deze bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ben je dus geïnteresseerd? meld je dan snel aan via het formulier!
 

Heb je nog vragen? Voel je vrij om contact op te nemen met Linda Wolfswinkel.

Aanmeldformulier
 
 
Ik wil op de hoogte worden gehouden over de/het:

 

   
Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.