Agenda

 1. Masterclass Culturele diversiteit

  In deze masterclass gaan we in op cultuur. Wat is dat eigenlijk en hoe werkt het? Hoe verwerf je een cultuur en wat kunnen verschillen tussen culturen zijn?

  Lees meer ›
 2. Masterclass Algemene communicatie

  Goede communicatie is essentieel voor goed onderwijs. In deze masterclass wordt aan de hand van een viertal basismodellen het communicatieproces uiteengezet en geoefend. De belangrijkste inzichten zijn dat een boodschap altijd vier aspecten heeft, namelijk een zakelijk, expressief, appellerend en relationeel aspect. Daarnaast kent elke dialoog of polyloog vier niveaus: inhoud, procedure, interactie en gevoel. Het model helpt om belemmeringen in de communicatie op te sporen en weg te nemen.

  Lees meer ›
 3. Masterclass EDI-Model

  EDI betekent: Expliciete Directe Instructie. In de masterclass ga ik in op een duidelijke structuur van de les, inleiding-kern-slot. De kern is een effectieve instructie. Het uitganspunt is hoe je in het onderwijsleerproces kennis, inzicht en vaardigheden het beste doelgericht onderwijst.

  Lees meer ›
 4. Masterclass Motivatie

  Meer informatie volgt.

  Lees meer ›
 5. Interactieve expertmeeting over openheid in de reformatorische geloofsopvoeding

  Reformatorische jongeren komen in toenemende mate in aanraking met andere ideeën en perspectieven. Dit is waardevol, maar ook vaak spannend, zowel voor hen als voor hun opvoeders. Herken je dit als opvoeder of als betrokkene bij de geloofsopvoeding van reformatorische jongeren? Dan ben je van harte welkom om tijdens deze interactieve expertmeeting met ons mee te denken!

  Lees meer ›
 6. Masterclass Boysproof onderwijs

  Boysproof onderwijs is een vorm van differentiëren waarmee een betere aansluiting voor jongens in ons onderwijs gerealiseerd kan en moet worden. Een verbeterde aansluiting is op verschillende terreinen mogelijk. Het kan zowel de didactiek als de pedagogiek of de sociaal emotionele vorming betreffen. De ontwikkeling van jongens heeft een eigen dynamiek en daar horen ook specifieke behoeften bij. Het (her)kennen van die behoeften is nodig om er gericht op in te kunnen spelen. Het leren en ontwikkelen van jongens vraagt om een eigen aanpak.

  Lees meer ›
 7. Symposium Christelijk leraarschap

  Het is een jarenlange traditie dat Driestar educatief in januari het symposium Christelijk leraarschap organiseert, dit keer op woensdag 25 januari 2025. Leraren en leidinggevenden uit PO, VO en MBO zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten en samen na te denken over de identiteit van het christelijk onderwijs en de vraag wat die voor hun werk betekent

  Lees meer ›
 8. Masterclass Leidinggeven aan leerlingen (christelijk perspectief)

  Jongeren zoeken de ruimte op. En die hebben ze ook nodig om te komen tot een betekenisgeven aan het christelijk geloof. Daarin staan ze niet alleen. Ook Jacob, de zoon van Izak en Rebecca zocht de ruimte. Hij was zijn leven lang op zoek naar de zegen van God. In deze masterclass spiegelen we ons handelen aan het leven van Jacob en zoeken we naar lessen voor onze praktijk als christelijke leraar.

  Lees meer ›
 9. Symposium Het jonge kind 2023

  Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid: het zijn de vaste ingrediënten voor ons symposium Het jonge kind. Op 1 februari 2023 duiken we weer een dag lang in de wondere wereld van het jonge kind.

  Lees meer ›
 10. RAOS onderwijsconferentie

  Sinds 2001 werken reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in een opleidingsschool. Samen vormen zij RAOS. Op dinsdag 7 februari 2023 organiseren zij de de vijfde RAOS-onderwijsconferentie. Ben jij er ook bij?

  Lees meer ›