Zelfinzicht is de basis voor persoonlijke ontwikkeling


“De mooiste leermomenten ontstaan in de zone van naaste ontwikkeling”, zegt Diederic Kloosterman, directeur van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. “Zoals bij iedere nieuwe schoolsituatie stelde de Eben-Haëzerschool mij voor uitdagingen. Daardoor kreeg ik behoefte aan een externe spiegel om te reflecteren, te sparren en te ontwikkelen”, motiveert Diederic zijn keuze voor een coachingstraject..
“Je voortdurend ontwikkelen bewaart je voor eenzijdigheid in je eigen werk- en zienswijze en het opent perspectieven naar dingen die beter of anders kunnen.”
 
Diederic vertelt dat hij het verrijkend vond om meer inzicht in zijn eigen handelen en denken te krijgen tijdens de opleiding. “Het heeft mijn zelfinzicht vergroot: hoe zet ik mijn kwaliteiten in? Wanneer zijn mijn kwaliteiten minder of juist meer effectief? Hoe lees ik het gedrag van anderen? Ook heb ik handvatten gekregen om in complexere situaties een passende interventie te doen.” 
 
Ook Betsie van de Vendel, directeur (V)SO-ZML van de Rehobothschool in Barneveld, is enthousiast over de werkplaats. Ze benadrukt het belang van persoonlijke ontwikkeling voor onderwijsprofessionals. “De werkplaats heeft mij meer inzicht in mezelf gegeven, maar ook zicht op mijn positie in de organisatie en ik ga bewuster om met leidinggeven.”
 
Betsie heeft veel gehad aan Management Drives, een onderdeel van de werkplaats. “Ik stelde mezelf de vraag wat mijn plaats is in het managementteam. Dankzij Management Drives ontdekte ik mijn leidende denkpatronen en gewoontes en kwam ik tot het inzicht waarom ik op een bepaalde manier handel. Door te werken met persoonlijke leerdoelen leerde ik hoe ik mijn kwaliteiten effectiever in kan zetten. Voor mij was het een meerwaarde dat we de scholing met ons hele managementteam deden. Mooi om te zien hoe we ieder vanuit onze eigen drijfveren leidinggeven en samenwerken. We hebben elkaar nodig. Met elkaar vormen we een fijn team, we werken prettig samen en ik wil bewust werken aan hoe we elkaar als team nog meer kunnen versterken.”
 
Diederic is ook enthousiast over Management Drives. “Tijdens het coachingstraject is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling”, zegt Diederic. “Dat gebeurt onder andere door casuïstiek te bespreken en de onderliggende patronen te ontrafelen. Management Drives is daar een mooi hulpmiddel bij. Daarmee heb ik inzichten opgedaan die ook in andere situaties helpend zijn.” Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor een onderwijsprofessional, benadrukt hij. “Ik gun iedere leerling een leerkracht of leidinggevende die bereid is verder te kijken dan de eigen horizon.”