Leiding geven door vertrouwen en ruimte te creëren


“Weten en zien welke kwaliteiten je in je organisatie hebt, lef tonen, koersvast zijn, gezamenlijke doelen formuleren, blijven luisteren, gedreven zijn, betrokken zijn bij de mensen die het doen en elkaar meenemen naar een gezamenlijk doel”, vertelt Jaap Broekman als het gaat over wat hij belangrijk vindt aan goed leiderschap.
 
Jaap Broekman, directeur-bestuurder bij vereniging CNS in Gouda, geeft al jaren leiding in het onderwijs. Belangrijke kernwaarden van leidinggeven op school vindt hij vertrouwen en ruimte geven. “Je moet ervoor zorgen dat de basis op orde is én dat je mensen met kennis van zaken binnen de muren van je school hebt. Leidinggevenden stralen vertrouwen uit in leerkrachten door ze te vragen mee te werken aan de ontwikkeling van onderwijs en hen daarin een actieve rol te geven. Met ruimte geven bedoel ik dus dat leerkrachten met een specifieke deskundigheid invloed krijgen op de ontwikkeling van het onderwijs. De directeur is binnen dit kader koersvast.”
 
“Doen wat je belooft”, dat is een van de belangrijkste kernwaarden van goed leiderschap volgens Bert Poortvliet, directeur van de dr. A. Comrieschool in Kruiningen. Maar ook noemt hij het belang van goede communicatie, openheid, vertrouwen geven en transparantie.
Bert geeft op een vrij natuurlijke manier leiding. “Wat ik wil benadrukken is dat ik het niet alleen doe, maar we doen het samen, met elkaar als team. ‘Samen’ is voor mij een kernwoord.” Daarbij maakt Bert graag gebruik van ieders talenten.
 
Bert vindt de kwaliteit op school waarborgen uiterst belangrijk. Er zijn een heel aantal manieren waarop dat gebeurt. “Goed de vinger aan de pols houden wat betreft de resultaten en deze ook doorspreken met de teamleden is belangrijk. En er worden natuurlijk regelmatig checks en audits uitgevoerd door een extern persoon. Uiteraard is er ook inspectietoezicht.”
 
Ondanks vele jaren werkervaring loopt Jaap nog steeds zaken aan. De krapte op de arbeidsmarkt is er daar één van. “Met onderwijs kan je zoveel moois, maar als continuïteit en stabiliteit missen loop je achter de feiten aan. Een team gaat opbloeien als leraren ruimte, tijd en middelen hebben om te kunnen zich te ontwikkelen en als de leiding open staat voor ideeën en deze steunt. Als de basisvoorwaarden er niet zijn kan ik geen leidinggeven op de manier waarop ik het zou willen.”
 
“Als leerkrachten op de juiste positie staan, kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen, dan komt dat ten goede aan de ontwikkeling van het kind”, sluit Jaap af.