“Praktisch en deskundig”

Wil je Engels een goede impuls geven op jouw basisschool maar zoek je nog naar een goede basis? Erik Lommers is leerkracht in groep 8 van de Johannes Calvijnschool in Sliedrecht. Hij vertelt hoe de cursus Coördinator Engels hem en zijn collega’s hielp om er in zijn school écht mee aan de slag te gaan.
 

Na een aantal jaren teamontwikkeling op het gebied van rekenen en lezen waren we er als school aan toe om het vak Engels centraal te stellen in ons jaarplan 2019-2020. Een jaar eerder hadden we samen met het Wartburg College locatie Marnix al een subsidie aangevraagd voor het doorstroomprogramma vo-po. Dit project doen we dus samen met de vakgroep Engels van de Marnix. Samen zoeken we naar verbeteringen en afstemming van ons onderwijs op het gebied van Engels.
 
Aansprekende doelstelling
Driestar onderwijsadvies verzorgde een van onze teamtrainingen. Zo ontdekten we de cursus Coördinator Engels. De doelstelling van deze cursus sprak ons erg aan: een leidende rol kunnen spelen in de ontwikkeling en toepassing van het vak Engels op je eigen basisschool en meer leren over de didactiek en methodes om Engels een plek te geven. Vanwege onze schoolgrootte (ongeveer zes honderd leerlingen) deden we deze cursus met drie collega’s. Vanuit de subsidie hadden we daarvoor voldoende middelen beschikbaar. Overigens sprak de prijs-kwaliteitverhouding van de cursus bij Driestar onderwijsadvies ons ook aan.
 
Goed toegerust
De cursus is duidelijk opgezet en heeft een praktische inhoud. Ik vond beide trainers ook erg deskundig en van toegevoegde waarde. Gijsbert van Dam (Driestar educatief) deelde zijn kennis met ons en Jacoline Ruijgrok (directeur in het primair onderwijs) verraste ons met praktische tips. En natuurlijk was ook het contact met medecursisten van andere scholen uit het hele land een verrijkende ervaring. Na deze cursus van vier avonden voelen we ons goed toegerust om op school de kar te trekken en voor groep 1 t/m groep 8 een goed Engels lesaanbod te ontwikkelen. We zijn er overigens nog niet hoor, de komende jaren moeten we als team zeker verder blijven ontwikkelen door te werken aan de gestelde doelen.
 
Het niveau is een uitdaging
Het werken aan het werk- en beleidsplan Engels voor onze eigen school liep als een rode draad door de cursus. Vooral de zoektocht naar SMART geformuleerde doelstellingen was lastig in ons geval, maar we ervoeren het vooral als een boeiend proces om te komen tot reële doelstellingen die passen bij de praktijk op de Johannes Calvijnschool. Op onze school is een uitdaging onder andere dat iedere leraar die Engels geeft minimaal niveau B2 moet hebben of gaan halen. Daarnaast willen we onze collega’s helpen hun lessen Engels zo in te richten dat de leerlingen tijdens die lessen echt ondergedompeld worden in de taal. Voor onze bovenbouwleerlingen willen we toetsen op zo’n manier analyseren dat zij inzicht krijgen in hoeverre hun huidige niveau aansluit bij het gewenste/geadviseerde niveau voor het voortgezet onderwijs. Een (flink) aantal van hen zal op bepaalde onderdelen van Engels een tandje bij moeten zetten.
 
Vaardiger
We hebben veel geleerd in deze cursus en voelen ons vaardiger om Engels op de basisschool op een passende manier te implementeren. Scholen die op dit gebied zoekend zijn en kennis op willen doen raad ik deze cursus zeker aan!

Wil jij net als Erik ook de cursus coördinator Engels volgen? De cursus gaat in maart 2023 weer van start. Klik hier voor meer informatie en meld je aan!