Handreiking: kind- en oudergesprekken

  

Op 11 mei a.s. komen de leerlingen terug in de klas en ga je hen weer zien en spreken. Vooral het spreken met de leerlingen kan jou als leerkracht veel informatie op gaan leveren! De afgelopen weken heb je met een bepaalde regelmaat online contact gehad met de leerling en de ouders. Door naar het welbevinden te vragen van zowel de ouder als de leerling, vragen te beantwoorden over de lesstof en hulp te bieden waar nodig, is aan de relatie tussen school en thuis gewerkt.

Deze gesprekken hebben jou ook informatie gegeven over de leerling en zijn ontwikkeling. Nu komt de leerling weer in de klas en wordt het contact hernieuwd en weer als vanouds. Of toch anders? Dankzij het online contact is de leerling in beeld gebleven, maar een volledig beeld van zijn ontwikkeling heb jij als leerkracht niet kunnen volgen. De ouder gelukkig wel! Hoe kun jij deze ontwikkeling inzichtelijk krijgen?

Door het voeren van driehoeks- of kindgesprekken!

Een driehoeksgesprek is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel zitten. Omdat de ouders de afgelopen weken de ontwikkeling van hun kind van dichtbij hebben meegemaakt zijn zij de ervaringsdeskundigen. Zij kunnen jou samen met hun kind waardevolle informatie geven over de mooie en minder mooie leermomenten tijdens het thuisonderwijs. Onlangs hoorde ik bijvoorbeeld van een ouder dat haar kind een sponsoractie heeft opgezet voor de bewoners van een verpleegtehuis. Doel van deze actie: een Virtual reality 3D bril, zodat de bewoners naar mooie plekken kunnen zonder op pad te hoeven. Wat zal deze leerling veel geleerd hebben op het gebied van organiseren, waarde van geld,  inlevingsvermogen, burgerschap en nog veel meer! Of een kind die vertelt hoe hij thuis de tafels geleerd heeft - op een manier die op school niet had gekund. Of de leerling die jouw instructie wel erg gemist heeft en blij is dat hij gelijk een vraag kan stellen als het even niet lukt.
 
Voor het voeren van het driehoeksgesprek is het voor de ouder en het kind belangrijk om te weten wat tijdens het gesprek aan de orde kan komen. Maak hier als leerkracht een format van geef dit aan de ouder voordat het gesprek begint. Welke vragen kun je stellen tijdens zo’n driehoeksgesprek? Te denken valt aan vragen over: de belevenissen van de leerling, mooie en moeilijke momenten, welbevinden, de betrokkenheid bij de lesstof, de resultaten van het kind, en op welke wijze heeft het kind geleerd de afgelopen periode? Wat heeft goed gewerkt bij hun kind en wat juist niet? Wat heeft het kind nu nodig? En wat heeft het kind gemist en wat helemaal niet? Aan het eind van zo’n gesprek heb je een schat aan informatie over de ontwikkeling van de leerling en kun jij als leerkracht gaan kijken hoe je daarop aan kunt sluiten de komende periode! Zorg voor een goede registratie van het gesprek, bijvoorbeeld door een notitie te maken in ParnasSys. Tip: wanneer je school gebruik maakt van het Ouderportaal dan kun je hier het format voor het driehoeksgesprek vooraf delen zodat ouders deze thuis kunnen invullen – jij hoeft deze alleen nog aan te vullen tijdens het gesprek!
 
Andere praktische tips voor een driehoeksgesprek:
  • De setting is voor iedereen prettig en uitnodigend
  • Stiltes laten vallen tijdens het gesprek is niet erg!
  • Jij als leerkracht hebt de regie: je heet welkom en sluit het gesprek af.
  • Tijdens het gesprek is je functie vooral die van luisteraar.
  • Vraag door indien nodig.
  • Bepaal vooraf een tijdsindicatie (bijvoorbeeld 15 minuten)
Het kindgesprek kan een mooi vervolg zijn op het gevoerde driehoeksgesprek. In een dergelijk kindgesprek denk je met een kind na over zijn of haar ontwikkeling. Omdat je met het driehoeksgesprek de ontwikkeling inzichtelijk hebt gekregen is het goed om hierover in gesprek te blijven. Nu de leerlingen met een zekere regelmaat op school gaan komen en de klas voor de helft gevuld is, ontstaat er ruimte om het gesprek met hen/de leerlingen te blijven voeren. Dit kan in een klein groepje of met één leerling. Het welbevinden van de leerling en het bespreken van het leerproces zijn de terugkerende onderwerpen tijdens deze gesprekken In een kindgesprek kun je ook gebruik maken van een format, welke de leerling op een eerder moment kan invullen.

Meer informatie? 

Wil je meer weten over bovenstaande of zit je met een specifieke vraag? Neem contact op met één van onze onderwijsadviseurs.

Mirelle de Lange: lnm.jpg
E-mail: n.delange@driestar-educatief.nl
Telefoonnummer: 06-52581205
Aletta Pouwelse:
E-mail: a.c.pouwelse@driestar-educatief.nl
Telefoonnummer: 06-44073731