Burgerschapsonderwijs

Persoonsvorming hoort tot de kernopdracht van christelijke scholen. Dat is voor ons het startpunt van burgerschapsonderwijs. Hoe een school burgerschapsvorming inzet en vormgeeft verbinden we zo ook graag met de levensbeschouwelijke identiteit van de school.

Doel en uitgangspunten

Het doel van burgerschapsonderwijs is dat leerlingen vanuit een Bijbelse visie op planmatige wijze voorbereid worden op hun deelname aan de samenleving. We verlangen ernaar dat leerlingen vanuit een christelijke levensvisie in alle levens- en gemeenschapsverbanden waarin God hen plaatst, zelfstandig en actief verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen in en buiten de school.
We hanteren daarbij zeven uitgangspunten, namelijk:
  1. Burgerschap staat in het perspectief van hemels burgerschap
  2. Heel het onderwijs is op burgerschap gericht
  3. De samenleving vraagt om actieve en principiƫle deelname
  4. Burgerschapsonderwijs en persoonsvorming zijn niet van elkaar te scheiden
  5. Burgerschapsonderwijs heeft betrekking op wereldburgerschap
  6. Burgerschapsonderwijs vanuit de lokale context en eigen identiteit
  7. Voor burgerschapsonderwijs en persoonsvorming hebben de school en de leraar visie nodig. Binnen en buiten de school is daarvoor samenwerking nodig.
Een toelichting op deze uitgangspunten vind je hier

Routekaart Burgerschapsonderwijs 2021 en meer

In onze ‘Routekaart Burgerschapsonderwijs 2021’ hebben we op een rijtje gezet wat de nieuwe wet voor scholen betekent, wat jullie kunnen doen en wat je daarbij kan helpen. Op dit moment leveren wij ook een bijdrage in het omschrijven van ontwikkel- en leerlijnen voor burgerschapsvorming in opdracht van Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs. De ParnasSys Academie werkt aan een doorontwikkeling van Zien! waarin naast sociale competenties ook de maatschappelijke competenties een plek krijgen.  Eerder verscheen ook de handreiking Burgerschapsonderwijs die laat zien hoe burgerschapsonderwijs er binnen de school uit kan zien.

Klik op de link voor meer informatie over ons aanbod voor:
H. (Henk) Vermeulen

Portefeuillehouder Identiteit en Vorming

Telefoon:
0182-760753 0182-760753
LinkedIn:
Twitter: